Идет загрузка документа (110 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Диплом радиооператора

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2014

  

УКРАЇНА

ДИПЛОМ
РАДІООПЕРАТОРА

____________________________________________________________
(назва звання)

N _______

ВИДАНИЙ НА ПІДСТАВІ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ І ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ 1978 РОКУ, З ПОПРАВКАМИ, РЕГЛАМЕНТУ РАДІОЗВ'ЯЗКУ ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Уряд України засвідчує, що ____________________________________________________________,
дата народження ______, має належну кваліфікацію відповідно до положень правила IV/2 вищезгаданої Конвенції, з поправками, та Регламенту радіозв'язку і йому присвоєно звання _______
_____________________________________________________________________________________

Власник цього диплома може працювати на посаді або посадах ______________________________
_____________________________________________________________________________________,
як установлено вимогами Адміністрації щодо безпечного комплектування суден екіпажами, і здатний виконувати нижчеперелічені функції на вказаних рівнях з урахуванням будь-яких зазначених обмежень до дати закінчення терміну дії, що зазначено в підтвердженні до цього диплома.

ФУНКЦІЯ

РІВЕНЬ

ОБМЕЖЕННЯ (ЯКЩО Є)

 

 

 

 

Диплом видано ______________________________________________

Фотографія
власника диплома

____________________________________________________________
(посада, прізвище і підпис уповноваженої посадової особи)

Гербова печатка

____________________________________________________________
(підпис власника диплома)

Оригінал цього диплома повинен згідно з пунктом 11 правила I/2 Конвенції знаходитися на судні, доки його власник працює на цьому судні.

Цей документ без підтвердження не дає права займати посади на судні.

Автентичність та дійсність цього документа можуть бути перевірені за телефоном/факсом _________________ або електронною поштою ___________________.

  

UKRAINE

CERTIFICATE OF COMPETENCY
OF RADIO OPERATOR

____________________________________________________________________
(title of the certificate)

N _______

ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED, RADIO REGULATIONS AND NATIONAL REQUIREMENTS

The Government of Ukraine certifies that ___________________________________________________,
date of birth _______ has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation IV/2 of the above Convention, as amended, and Radio Regulations and national requirements and he certified as
_____________________________________________________________________________________
The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities ______________________
_____________________________________________________________________________________
specified in the applicable safe manning requirements of the Administration to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated, until the date of validity, indicated in the endorsement:

FUNCTION

LEVEL

LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

 

 

 

 

Certificate issued _______________________________________________

 

_____________________________________________________________
(Capacity, name and signature of duly authorized official)

Official Seal

_____________________________________________________________
(Signature of the holder of the certificate)

The original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the above Convention while its holder is serving on a ship.

Not valid without endorsement for serve capacity on the vessel.

The authenticity and validity of this certificate can be verified by phone/fax _______________________
or by e-mail ___________________.

 

Опрос