Идет загрузка документа (110 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Подтверждение, удостоверяющее выдачу диплома на основании положений Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряка и несении вахты 1978 года, с поправками

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2014

  

УКРАЇНА

ПІДТВЕРДЖЕННЯ,
ЩО ЗАСВІДЧУЄ ВИДАЧУ ДИПЛОМА НА ПІДСТАВІ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ І ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ 1978 РОКУ, З ПОПРАВКАМИ

Уряд України засвідчує, що диплом N _______________________, видано _____________________
_____________________________________________________________________________________,
дата народження __________________, який, як установлено, має належну кваліфікацію відповідно до положень правила _______________ вищезгаданої Конвенції, з поправками, і здатний виконувати нижчеперелічені функції на вказаних рівнях з урахуванням будь-яких зазначених обмежень до _________________________________________________________________________

ФУНКЦІЯ

РІВЕНЬ

ОБМЕЖЕННЯ (ЯКЩО Є)

 

 

 

Законний власник цього підтвердження може працювати на нижчезазначеній посаді або посадах, як установлено вимогами Адміністрації щодо безпечного комплектування суден екіпажами:

ПОСАДА

ОБМЕЖЕННЯ (ЯКЩО Є)

 

 

Підтвердження N ___________________ видано ___________________________________________
                                                                                                                                                        (дата)

Фотографія
власника диплома

______________________________________________________________
(посада, прізвище і підпис уповноваженої посадової особи)

Гербова печатка

______________________________________________________________
(підпис власника диплома)

Оригінал цього підтвердження повинен згідно з пунктом 11 правила I/2 Конвенції знаходитися на судні, доки його власник працює на цьому судні.

Автентичність та дійсність цього документа можуть бути перевірені за телефоном/факсом _________________ або електронною поштою ___________________.

  

UKRAINE

ENDORSEMENT
ATTESTING THE ISSUE OF A CERTIFICATE
UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED

The Government of Ukraine certifies that Certificate N ________________________, has been issued to
_____________________________________________________________________________________,
date of birth __________________, who has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation __________________________ of the above Convention, as amended, and has been found competent to perform the following functions at the levels specified, subject to any limitations indicated until ____________________________

FUNCTION

LEVEL

LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

 

 

 

The lawful holder of this endorsement may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY

LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

 

 

Endorsement N _____________________ issued on __________________________________________

 

____________________________________________________________
(Capacity, name and signature of duly authorized official)

Official Seal

____________________________________________________________
(Signature of the holder of the certificate)

The original of this endorsement must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the above Convention while its holder is serving on a ship.

The authenticity and validity of this certificate can be verified by phone/fax _______________________
or by e-mail ___________________

 

Опрос