Идет загрузка документа (110 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Диплом [выдан на основании положений Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряка и несении вахты 1978 года, с поправками, и национального законодательства]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2014

  

УКРАЇНА

ДИПЛОМ

_____________________________
(назва звання)

N _______

ВИДАНИЙ НА ПІДСТАВІ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ І ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ 1978 РОКУ, З ПОПРАВКАМИ, ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Уряд України засвідчує, що ____________________________________________________________,
дата народження ___________, має належну кваліфікацію відповідно до положень правила __________________ вищезгаданої Конвенції, з поправками, та національного законодавства і йому присвоєно звання _____________________________________________________________________

Власник цього диплома може працювати на посаді або посадах ______________________________
_____________________________________________________________________________________,
як установлено вимогами Адміністрації щодо безпечного комплектування суден екіпажами, і здатний виконувати нижчеперелічені функції на вказаних рівнях з урахуванням будь-яких зазначених обмежень до дати закінчення терміну дії, що зазначено в підтвердженні до цього диплома.

ФУНКЦІЯ

РІВЕНЬ

ОБМЕЖЕННЯ (ЯКЩО Є)

 

 

 

 

Освіта __________________________________________________________________

Диплом виданий _________________________________________________________

Фотографія
власника диплома

___________________________________________________
(посада, прізвище і підпис уповноваженої посадової особи)

Гербова печатка

___________________________________________________
(підпис власника диплома)

Оригінал цього диплома повинен згідно з пунктом 11 правила I/2 Конвенції знаходитися на судні, доки його власник працює на цьому судні.

Цей документ без підтвердження не дає права займати посади на судні.

Автентичність та дійсність цього документа можуть бути перевірені за телефоном/факсом _________________ або електронною поштою ___________________

  

UKRAINE

CERTIFICATE OF COMPETENCY

___________________________________
(title of the certificate)

N _______

ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED, AND NATIONAL REQUIREMENTS

The Government of Ukraine certifies that ___________________________________________________,
date of birth ____ has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation ___________
of the above Convention, as amended, and national requirements and he certified as ____________________
___________________________________________________________________________________
The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities _____________________
____________________________________________________________________________________
specified in the applicable safe manning requirements of the Administration to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated, until the date of validity, indicated in the endorsement:

FUNCTION

LEVEL

LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

 

 

 

 

Education ____________________________________________________________
                ____________________________________________________________

Certificate issued _______________________________________________________

 

_________________________________________________________
(Capacity, name and signature of duly authorized official)

Official Seal

__________________________________________________________
(Signature of the holder of the certificate)

The original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the above Convention while its holder is serving on a ship.

Not valid without endorsement for serve capacity on the vessel.

The authenticity and validity of this certificate can be verified by phone/fax ________________________
or by e-mail ___________________

 

Опрос