Идет загрузка документа (100 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Создание и ликвидация рабочих мест (в разрезе административно-территориальных единиц)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2014

Створення та ліквідація робочих місць у
____________ 20__ року
(звітний період)
(у розрізі адміністративно-територіальних одиниць)

Адміністративно-
територіальна одиниця

Чисельність прийнятих на роботу на створені нові робочі місця (осіб)

Кількість страхувальників, яких було взято на облік, у тому числі

усього з почат-
ку року (сума граф 3 + 9)

у тому числі

у юридичних осіб

у фізичних осіб

усього з почат-
ку року

з них у звітному періоді

усього з почат-
ку року

з них у звітному періоді

усього
(сума
граф 5
- 8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
прЮО)

в розрізі заробітної плати

усього
(сума
граф 11 - 13)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
прФО)

укладено
трудових
договорів
з найма-
ними
працівни-
ками на
нові
робочі
місця у
фізичних осіб
 
прТДФО)

фізичних
осіб -
підпри-
ємців
 
 
 
 
 
 
 
 
 
прФОП)

осіб, які забезпе-
чують себе
роботою
самос-
тійно -
займа-
ються
незалеж-
ною професій-
ною діяльністю
прСО)

заробітна
плата
менше
мінімальної
заробітної
плати
 
 
 
 
 
прЗП < мін)

заробітна
плата
дорівнює
мінімальній
заробітній
платі
 
 
 
 
 
прЗП = мін)

заробітна плата
більше однієї і
менше трьох
мінімальних
заробітних плат
 
 
 
 
 
 
прЗП від 1 до 3 мін)

заробітна
плата
більше або
дорівнює
трьом
мінімаль-
ним
заробітним
платам
 
 
прЗП і 3 мін)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

У цілому по країні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. у бюджетних установах

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

 

 

область, регіон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автономна Республіка Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. у бюджетних установах

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

 

 

Вінницька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. у бюджетних установах

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чисельність осіб, звільнених у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці

Кількість страхувальників, які припинили діяльність, у тому числі

усього з початку року (сума граф 15 і 17)

у тому числі

працівників у юридичних осіб, звільнених унаслідок ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (частина перша статті 40 КЗпП)

у фізичних осіб

усього з початку року

з них у
звітному
періоді
 
 
 
 
 
звЮО)

усього з початку року

з них у звітному періоді

усього
(сума граф
19 - 21)
 
 
 
 
звФО)

розірвано трудових
договорів з
найманими
працівниками у
фізичних осіб
 
 
звТДФО)

фізичних осіб -
підприємців, що пройшли
державну реєстрацію
припинення
підприємницької
діяльності
 
звФОП)

осіб, які
забезпечують себе
роботою самостійно
- займаються
незалежною
професійною
діяльністю
звСО)

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос