Идет загрузка документа (125 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Постановление о наложении административного взыскания [Государственной пограничной службы Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.01.2014

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування підрозділу органу охорони державного кордону та його юридична адреса, телефон, факс, e-mail)

Постанова
про накладення адміністративного стягнення

N ___________

"___" ____________ 20__ року

__________________________________
(місце винесення постанови)

______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка виносить постанову)

розглянувши протокол про адміністративне правопорушення від "___" ____________ 20__ року серії ____________ N ____________ стосовно гр.

______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), дата народження, місце проживання чи перебування)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ВСТАНОВИВ:

_____________________________________________________________________________________
(викласти суть та обставини правопорушення, встановлені при розгляді справи, які порушення нормативно-правових актів встановлені під час розгляду справи)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Враховуючи, що гр. ____________________________________________ вчинив(ла) адміністративне
                                                                        (прізвище та ініціали правопорушника)
правопорушення, передбачене частиною ___ статті ____
Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також обставини, передбачені частиною другою статті 33 та статтями 34, 35 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема
______________________________________________________________________________________
                 (характер вчиненого правопорушення, особу, яка притягається до адміністративної відповідальності,         
______________________________________________________________________________________
                   ступінь її вини, майновий стан та інші обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність)

На підставі викладеного і керуючись статтею 2221 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати гр. _________________________________________________________________________
                            (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
винним(ою) у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною _____ статті ______
Кодексу про адміністративні правопорушення, та накласти на нього (неї) адміністративне стягнення у виді _______________________________________________________________________
                                                                                (попередження або штрафу в розмірі цифрами та словами в дужках)

2. Зазначені кошти сплатити на рахунок: ___________________________________________________
                                                                                                                            (номер банківського рахунку, код, МФО)                        
______________________________________________________________________________________

3. У разі несплати ____________________________________________ штрафу у строк, установлений
                                                                    (прізвище та ініціали правопорушника)                                                      
частиною першою
статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення, на підставі частини другої статті 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у порядку примусового виконання цієї постанови органами державної виконавчої служби стягується з правопорушника подвійний розмір штрафу в сумі ___________________________________________,
                                                                                                                     (сума штрафу зазначається цифрами та словами в дужках) 
а також за наявності підстав, передбачених
статтею 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", органами охорони державного кордону відносно іноземців та осіб без громадянства приймається рішення про заборону в'їзду в Україну.

4. Документ, що підтверджує сплату штрафу, надсилається (подається) до ______________________________________________________________________________________
                               (дата, найменування підрозділу органу охорони державного кордону та його місцезнаходження)           
______________________________________________________________________________________

5. Вилучені речі та документи ____________________________________________________________
                                                                                                  (прийняте рішення щодо вилучених документів, речей)

6. Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів з дня її винесення в порядку, передбаченому статтями 288 і 289 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

7. Постанова набирає законної сили після закінчення строку оскарження цієї постанови - "___" ____________ 20__ року та підлягає пред'явленню до виконання протягом трьох місяців з дня її винесення.

Підпис уповноваженої посадової особи, яка винесла постанову:
_______________________________________________________________________
                                                       (прізвище, ім'я та по батькові, підпис)

                                  М. П.

Зміст постанови доведено до відома особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, на зрозумілій мові, копію цієї постанови отримано
"___" ____________ 20__ року _______________
                                                                           (підпис)

Перекладач: _______________________________________________________ _____________
                                            (прізвище, ім'я та по батькові, адреса проживання, телефон)                                (підпис)

Копія постанови надіслана поштою "___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
(підпис, прізвище та ініціали особи, яка відіслала копію постанови поштою)

Опрос