Идет загрузка документа (125 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол личного досмотра, досмотра вещей и изъятия вещей и документов [оформленный должностными лицами Государственной пограничной службы Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.01.2014

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(найменування підрозділу органу охорони державного кордону та його місцезнаходження, телефон, факс, e-mail)

Протокол
особистого огляду, огляду речей та вилучення речей і документів

"____" _________________ 20___ року

_________________________________
(місце складання протоколу)

____________________________________________________________________________________
                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої посадової особи, яка склала протокол)

____________________________________________________________________________________,
керуючись статтями 264, 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у присутності понятих:
1. __________________________________________________________________________________
                              (прізвище, ім'я, по батькові понятого, адреса місця проживання, номер телефону, підпис)

____________________________________________________________________________________,
2. __________________________________________________________________________________
                             (прізвище, ім'я, по батькові понятого, адреса місця проживання, номер телефону, підпис)

____________________________________________________________________________________
провів (провела) особистий огляд, огляд речей ____________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові особи, яку оглядали (власника речей тощо))

Під час огляду виявлено та вилучено для тимчасового зберігання: ____________________________
                                                                                                                                                                           (вказати перелік

____________________________________________________________________________________
   речей, цінностей, документів, що є знаряддям або об'єктом правопорушення, їх індивідуальні ознаки, а за потреби -
                                                                                        місця та обставини виявлення)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Підписи понятих: 1. _________________,      2. _________________
Підпис особи, яку оглядали (власника речей тощо) ______________________

Уповноважена посадова особа, яка проводила огляд
_____________________________________________
                          (прізвище, ім'я та по батькові, підпис)

Вилучені предмети зберігаються у ______________________________________________________
                                                         (указати місце зберігання, особу, яка прийняла предмети на зберігання, та вказати спосіб
___________________________________________________________________________________
                                                                                    забезпечення схоронності)

Зміст протоколу доведено особі, яку оглядали (власнику (володільцю) речей), зрозумілою мовою.
Перекладач: ________________________________________________________________________
                                                             (прізвище, ім'я та по батькові, адреса проживання, телефон, підпис)

Зі змістом протоколу ознайомлений(а), копію протоколу отримав(ла):
________________________________________________
                    (підпис особи, яку оглядали (власника речей))

Вилучені речі ______________________________________________________________________
                                                          (підпис, прізвище та ініціали особи, яка отримала речі (документи))

У разі відмови особи, яку оглядали (власника (володільця) речей), підписувати протокол у ньому робиться запис про це.

Опрос