Идет загрузка документа (125 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол об административном задержании [оформленный должностными лицами Государственной пограничной службы Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.01.2014

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування підрозділу органу охорони державного кордону та його місцезнаходження, телефон, факс, e-mail)

Протокол
про адміністративне затримання

"____" __________________ 20___ року

_______________________________
                (місце складання протоколу)

____________________________________________________________________________________
                         (посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої посадової особи, яка склала протокол)

___________________________________________________________________________________,
керуючись статтями 260, 261, 262, 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав (склала) цей протокол стосовно:
Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Громадянство _______________________________________________________________________
Дата, місце народження _______________________________________________________________
Місце проживання ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Місце роботи, посада _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Документ, що посвідчує особу __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                                (вид, серія, номер, ким і коли виданий)

Гр. ____________________________________ був(ла) затриманий(а) о "____" годині "____" хвилин
                    (прізвище та ініціали затриманої особи)

"____" _________________ 20 ___ року на термін до ________________________________ з метою
                                                                                                                         (термін затримання вписати власноручно)

____________________________________________________________________________________
   (припинення правопорушення, встановлення особи, складання протоколу про адміністративне правопорушення,
                                                             забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи)
у зв'язку із вчиненням правопорушення, передбаченого частиною __ статті ___ Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме: _________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                   (місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Гр. __________________ українською мовою ______________, послуги перекладача ____________
             (прізвище та ініціали)                                                 (володіє / не володіє)                                    (потребує / не потребує)
Бажає давати пояснення ____________________ мовою. Підпис затриманого __________________
Перекладач: ____________________, проживає за адресою __________________________________
_____________________________, телефон ______________ Підпис перекладача _______________
Гр. _____________________________________ роз'яснено його (її) права, передбачені статтею 63 Конституції України та статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення:
особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів своєї сім'ї чи близьких родичів;
має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження, оскаржити постанову по справі.

________________________________________________          ______________________________
                    (підпис, прізвище та ініціали затриманої особи)                                                     (підпис перекладача)

Гр. ______________________________ послуги захисника __________________________________
                             (прізвище та ініціали)                                                                                            (потребує / не потребує)
____________________________________________________________________________________
                                        (зазначити бажання особи захищати себе особисто чи запросити захисника)

Підпис затриманої особи _________________________

Під час затримання проведено особистий огляд та огляд речей у гр. ______________________________________________, передбачений статтею 264 Кодексу України
                         (прізвище та ініціали затриманої особи)
про адміністративні правопорушення, які відповідно до вимог статті 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення виявлені та вилучені для тимчасового зберігання: ____________________________________________________________________________________
                                     (речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення)

____________________________________________________________________________________
                                                        (у разі якщо огляд не проводився - зазначити про це)

Пояснення затриманої особи (можуть бути додані окремо): _________________________________
___________________________________________________________________________________
(у разі відмови затриманої особи від пояснення про це робиться запис уповноваженою посадовою особою, яка склала
                                                                                                       протокол)
____________________________________________________________________________________
Заяви та клопотання затриманої особи ___________________________________________________
Рішення за заявою, клопотанням ________________________________________________________
Про затримання особи повідомлено _____________________________________________________
                                                                                                                (кого, коли та яким чином було повідомлено)
____________________________________________________________________________________
                (у разі відсутності близьких родичів на території України - повідомляти консульські установи або
                                                                        Міністерство закордонних справ України)

Затриманий(а) гр. ____________________________ поміщений(а) у __________________________
                                                          (прізвище та ініціали)                                 (зазначається, де утримується, куди переданий(а))
____________________________________________________________________________________
Уповноважена посадова особа, що склала протокол:
____________________________________________
                      (прізвище, ім'я та по батькові, підпис)

Зі змістом протоколу ознайомлений(а) зрозумілою мені мовою "____" ___________ 20___ року __________________________________________________               ________________________
                     (підпис, прізвище та ініціали затриманої особи)                                                        (підпис перекладача)
Затриманий(а) гр. __________________________________ "___" _________________ 20 ___ року
                                                   (прізвище та ініціали затриманої особи)
о "___" годині "___" хвилин звільнений(а) на підставі ______________________________________
                                                                                                                                       (зазначається підстава для звільнення)
____________________________________________________________________________________
При звільненні одержав(ла) ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
       (перераховуються всі речі і документи, що вилучалися у затриманої особи та були повернуті під час звільнення;
                                                          зазначається, чи має затримана особа претензії, якщо має, то які саме)
Підпис особи, яка звільняється ______________________

Уповноважена посадова особа, яка звільнила затриманого(у):
____________________________________________________
                               (прізвище, ім'я та по батькові, підпис)

У разі відмови затриманого(ї) від підписання протоколу в ньому робиться запис про це (частина перша статті 261 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Опрос