Идет загрузка документа (226 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Статистический отчет о результатах деятельности опытно-испытательной лаборатории

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.01.2014

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи ГУ(У) МНС України

ДОСЛІДНО-ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ДВЛ

за ____________ рік

Поштова адреса ДВЛ:

Телефони ДВЛ:

Вантажовідправні реквізити:

Платіжні реквізити:

Поштова адреса ГУ (У) МНС:

Телефон начальника ГУ (У) МНС:

Телефон ЦОЗІ:

Факс:

(Місто - рік)

Таблиця 1 Результати оперативно-службової діяльності ДВЛ, пов'язаної з дослідженням пожеж у ____________ році

Кількість пожеж в області

Кількість пожеж, досліджених ДВЛ

Кількість виїздів на одного співр.

Складено техн. висн. щодо пожеж

Складено звітів про пожежі

Кількість пожеж, дослідж. інстр. метод.

Кільк. випроб.

Виготовлено фотознімків, шт.

Знято відеосюжетів, шт.

Кількість діб відряджень співробітників

заг. кількість пожеж

усього досліджено

% від заг. кількості

досл. пож. із загиб. людей

усього

по пожежах

усього

для дослідження пожеж

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2 Результати випробувальної діяльності ДВЛ у ____________ році

Досліджено зразків

Випробувано продукції

Перевірено якість вогнезахисної обробки зразків матеріалів, конструкцій та підприємств

Перевірено якість зарядження вогнегасників та зарядних пунктів

Перевірено товщину захисного шару бетонних конструкцій та заводів-виробників

піноутворювача

хімпоглинача

вогнегасного порошку

речовин та матеріалів

електротехнічних виробів

інша продукція

кількість перевірених зразків

кількість підпр., на яких здійснювалась перевірка

кількість перевірених вогнегасників

кількість зарядних пунктів, на яких здійснювались перевірки

кількість перевірених конструкцій

кількість заводів, на яких здійснювалась перевірка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3 Перелік і результати завершених, перехідних і позапланових робіт, виконаних ДВЛ у ____________ році

N
з/п

Номер та шифр роботи згідно з планом дослідних робіт ДВЛ, позапланова робота

Найменування дослідної чи випробувальної роботи

Термін проведення роботи

Результати роботи

Примітка (посилання на документ, яким дозволено перенесення або скасування теми)

початок

закінчення

звіти, рекомендації, вироби тощо

місце впровадження

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4 Інформаційна діяльність ДВЛ у ____________ р.

N з/п

Найменування інформаційних та методичних матеріалів

Кількість аркушів, фотознімків, хвилин відеосюжетів

Місце використання матеріалів

1

2

3

4

 

 

 

 

Таблиця 5 Дані про речовини та матеріали, випробувані ДВЛ у ____________ році

N
з/п

Назви речовин, матеріалів, їх агрегатний стан, хімічний склад ГОСТ, ТУ на речовини, матеріал, фірма-виробник

Дата проведення випробувань, N протоколу

Методика згідно з ГОСТ, за якого проводились випробування

Прилади, на яких проводились випробування

N атестата на випробувальні: прилад, установку, ким видані, термін дії

Показники, що визначалися під час проведення випробувань

Отримані показники пожежної небезпеки. Висновки щодо відповідності стандартам

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: Назви речовин і матеріалів, електротехнічних та інших виробів у таблицях 5, 6 подаються в алфавітному порядку.

Таблиця 6 Дані про електротехнічні та інші вироби, які випробовувались ДВЛ у ____________ році

N з/п

Найменування виробу, що випробовувався, ГОСТ, ТУ на виготовлення, фірма-виробник

Дата проведення випробувань, N протоколу

Методика, метод (ГОСТ), за яким проводилися випробування

Назва випробувальної установки (приладу)

N атестата на випробувальні установку, прилад, ким виданий, термін дії

Висновки щодо результатів випробувань

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 7 Відомості про приміщення (споруди) ДВЛ

N
з/п

Назва (призначення) приміщення, споруди

Площа, м2

Приміщення мають:

Примітки

водопровід

каналізацію

вентиляцію

силову ел. мережу

телефон (номер)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: Якщо кількість приміщень ДВЛ та їх призначення не змінились за станом на 1 січня наступного за звітним року, то в таблиці зазначається: "Відомості про приміщення ДВЛ відповідають раніше поданим" (вказати рік подання даних до УкрНДІПБ МНС України).

Таблиця 8 Відомості про наявність приладів і обладнання у ДВЛ

N
з/п

Найменування технічних засобів

Одиниця вимірювання

Кількість

1

2

3

4

 

 

 

 

Примітка: До таблиці вносяться назви приладів і обладнання, які знаходяться на матеріальному обліку ДВЛ. У подальшому (в наступних звітах) таблицю заповнювати тільки за фактами зміни стану матеріально-технічної бази ДВЛ, тобто придбання або списання приладів і обладнання. У разі відсутності змін у таблиці вказується, що відомості про прилади та обладнання відповідають раніше поданим (вказати рік подання даних до УкрНДІПБ МНС України).

Таблиця 9. Відомості про наявність відеофотообладнання та оргтехніки у ДВЛ

N
з/п

Найменування відеофотообладнання та оргтехніки

Одиниця вимірювання

Кількість

1

2

3

4

 

 

 

 

Таблиця 10 Відомості про наявність і стан автомобіля-лабораторії

N
з/п

Марка автомобіля-
лабораторії

Рік випуску

З якого року експлуатується

Кількість закріплених водіїв

Пробіг за звітний період, км

Укомплектованість обладнанням

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 11 Відомості про особовий склад ДВЛ

N
з/п

Посада

Прізвище, ім'я та по батькові, рік народження

Звання

Освіта

Стаж роботи

який заклад освіти закінчив, у якому році, спеціальність

у якому закладі освіти навчався

у ДПО

у ДВЛ

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки: У наступних за першим роком звітах таблицю заповнювати тільки у разі змін, які сталися в результаті звільнення або призначення співробітників. За відсутності змін у таблиці зазначається, що відомості про особовий склад відповідають раніше поданим (вказати рік подання даних до УкрНДІПБ МНС України).
Посади начальницького складу, уведені до штату ДВЛ для виконання функцій з ліцензування, відмічаються в графі 1 символом (*).

Таблиця 12 Перелік організацій, які здійснюють взаємодію з ДВЛ

N
з/п

Назва організації, з якою ДВЛ співпрацює

Напрямки спільної роботи

Форма співпраці

Адреси організацій

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Таблиця 13 Роботи ДВЛ, які виконано на договірних засадах

N
з/п

Найменування робіт

Організація-замовник, N договору

Терміни виконання роботи

Кінцевий результат

Вартість роботи за договором, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДОСЛІДНО-ВИПРОБУВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

У висновках і пропозиціях зазначаються необхідні заходи, які б сприяли поліпшенню оперативно-службової діяльності ДВЛ.

 

Опрос