Идет загрузка документа (118 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт (специального) расследования несчастного случая [с лицами рядового и начальствующего состава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.01.2014
Утратил силу

АКТ
(спеціального) розслідування нещасного випадку

Нещасний випадок стався ___.____________.20__ о ___ год. ___ хв.
у ____________________________________________________________________________________
                                            (найменування структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку,
_____________________________________________________________________________________
                                                         підрозділу Держспецзв'язку, де стався нещасний випадок)
______________________        ___________________________________________________________
        (дата складання акта)                                                (місце складання акта)

Комісія, призначена наказом від ___.____________.20__ N __________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                    (Адміністрації Держспецзв'язку, найменування підрозділу Держспецзв'язку, де призначена комісія)

у складі голови

___________________________________________________________________,
                              (спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові, посада)

членів комісії:

___________________________________________________________________,
                               (спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові, посада)

 

___________________________________________________________________,
                               (спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові, посада)

 

___________________________________________________________________,
                              (спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові, посада)

за участю:

___________________________________________________________________
                              (спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові, посада)

провела з ___.___.20__ до ___.___.20__ (спеціальне) розслідування нещасного випадку, що стався
_____________________________________________________________________________________
                       (зазначаються місце події і кількість потерпілих, у тому числі зі смертельним наслідком)

Роботу комісії продовжено згідно з наказом від ___._____________.20__ N ______
у зв'язку з ____________________________________________________________________________
                                  (зазначаються підстави для продовження строку проведення розслідування)

1. Відомості про потерпілого (потерпілих)

Прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, адреса місця проживання (місця перебування), спеціальне звання, посада, календарна вислуга років на цій посаді (за професією), дата проходження навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, медичного огляду (профвідбору). Наслідки нещасного випадку, діагноз, який встановив лікувально-профілактичний заклад.

У разі групових нещасних випадків зазначаються відомості окремо щодо кожного потерпілого.

Відомості про членів сім'ї, які перебувають на утриманні потерпілого: прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, ступінь родинного зв'язку, вид занять. Ці відомості можуть бути викладені у формі таблиці.

Відомості про членів сім'ї зазначаються тільки в разі нещасних випадків зі смертельним наслідком.

2. Характеристика об'єкта та місця, де стався нещасний випадок

У стислій характеристиці об'єкта та місця, де стався нещасний випадок, наводяться відомості про проектний, затверджений і фактичний режим роботи об'єкта (устаткування) до настання нещасного випадку.

Описується стан об'єкта (ділянки), устаткування (конструкцій) і матеріалів, що застосовувалися перед нещасним випадком, а також надається висновок про їх відповідність нормативним вимогам.

Зазначається наявність аналогічних нещасних випадків, якщо вони раніше мали місце у структурному підрозділі Адміністрації Держспецзв'язку чи підрозділі Держспецзв'язку.

Описується організація роботи з охорони праці у структурному підрозділі Адміністрації Держспецзв'язку чи підрозділі Держспецзв'язку, її недоліки (зазначається тільки у разі групового нещасного випадку та нещасного випадку зі смертельним наслідком).

3. Обставини, за яких стався нещасний випадок

Описуються усі події, що відбувалися, та робота, що проводилася до настання нещасного випадку, хто керував роботою і які давав указівки, дії потерпілого (потерпілих) та інших співробітників, пов'язані з нещасним випадком.

Викладається послідовність подій, наводяться небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які впливали на потерпілого, зазначаються конкретно машина, інструмент, устаткування, експлуатація яких призвела до нещасного випадку, наявність небезпечних умов і небезпечні дії потерпілого або інших осіб. Наводяться відомості про осіб, що є свідками нещасного випадку, із зазначенням їхніх прізвищ, імен та по батькові, постійного місця проживання.

4. Причини нещасного випадку

Наводяться основні технічні та організаційні причини настання нещасного випадку, у тому числі перевищення граничнодопустимих норм небезпечних і шкідливих виробничих факторів, невідповідність встановленим вимогам або недостатність засобів колективного, індивідуального та медичного захисту (якщо ці причини вплинули на подію).

Після кожної причини вказується, які конкретні вимоги законодавства, в тому числі нормативно-правових актів з питань охорони праці, інструкцій з безпечного ведення робіт, посадових інструкцій, були порушені (з посиланням на відповідні статті, розділи, пункти).

5. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку

Заходи можуть бути викладені у вигляді таблиці або перелічені в тексті із зазначенням змісту заходів, строків виконання і посадових осіб, які відповідають за їх своєчасне виконання.

6. Висновок комісії

У висновку зазначається, чи вважається (не вважається) нещасний випадок пов'язаним з виконанням службових обов'язків. Складається акт за формою НРН-1, якщо випадок визнано таким, що пов'язаний з виконанням службових обов'язків. Зазначаються відомості про осіб, у тому числі потерпілого або сторонніх осіб, дії або бездіяльність яких призвели до нещасного випадку, перелік порушень вимог законодавства про охорону праці, посадових інструкцій тощо (із зазначенням статей, параграфів і пунктів).

Надаються пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, з вини яких стався нещасний випадок.

Вноситься запис про зустріч членів комісії з розслідування нещасного випадку з потерпілими або членами їхніх сімей чи особами, які представляють їх інтереси, з метою розгляду питань розв'язання соціальних проблем, які виникли внаслідок нещасного випадку, пропозицій щодо їх розв'язання відповідними органами, роз'яснення потерпілим (членам їхніх сімей, особам, які представляють їх інтереси) прав у зв'язку з настанням нещасного випадку.

7. Перелік матеріалів, що додаються

Голова комісії

________________ _________________________
                  (підпис)                       (ініціали, прізвище)

Члени комісії:

________________ _________________________
                  (підпис)                       (ініціали, прізвище)

 

________________ _________________________
                  (підпис)                       (ініціали, прізвище)

 

________________ _________________________
                  (підпис)                       (ініціали, прізвище)

Опрос