Идет загрузка документа (129 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет о результатах ликвидации корпоративного инвестиционного фонда

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.01.2014

Звіт про результати ліквідації Фонду

_____________________________________________________________
(повне найменування Фонду, код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за Реєстром)

1. Інформація про реалізацію активів Фонду:

1) реалізація активів Фонду - цінних паперів

2) реалізація активів Фонду - нерухомості

3) реалізація іншого виду активів Фонду

N з/п

Найменування іншого виду активу (окремо за кожним)

Вартість іншого виду активу станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, грн

Вартість іншого виду активу за результатами продажу, грн

Дата реалізації іншого виду активу

Код за ЄДРПОУ та найменування - для юридичної особи - набувача / дата й номер договору купівлі-продажу іншого виду активу - для фізичної особи - набувача

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

2. Інформація про наявність грошових коштів на поточному та/або депозитному рахунках

N з/п

Вид рахунку

Сума грошових коштів

Назва валюти***

Найменування банку

Код за ЄДРПОУ банку

МФО банку

Дохід за депозитним рахунком ( %)

Сума грошових коштів на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, грн

Сума грошових коштів на дату початку розрахунків з учасниками Фонду, грн

у гривнях

в іноземній валюті

вклади у гривнях

вклади в іноземній валюті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

          3. Дата початку/закінчення розрахунків з учасниками Фонду ______________/_____________.
                                                                                                                                                                      (дд.мм.рр) / (дд.мм.рр)

4. Вартість акції Фонду станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду ___________ грн.

5. Вартість акції Фонду станом на дату початку розрахунків з учасниками Фонду ___________ грн.

6. Кількість акцій, щодо яких подано заявки на здійснення розрахунків коштами, _________________ шт.

7. Загальна сума коштів, що були виплачені за пред'явленими до викупу акціями Фонду, __________________________ грн.

8. Кількість акцій, щодо яких подано заявки на здійснення розрахунків іншими, ніж кошти, активами (за кожним видом активів), ________ шт.

9. Кількість акцій Фонду, щодо яких здійснено розрахунки активами, ___________ шт. на суму _________ грн (зазначаються кількість акцій Фонду, належних кожному учаснику Фонду, та сукупність активів Фонду, якими було здійснено розрахунки; за кожним видом активів Фонду вказуються його вартість, емітент та його код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента, місцезнаходження для об'єктів нерухомості).

10. Кількість акцій, щодо яких здійснено депонування коштів, __ шт.

11. Сума задепонованих коштів, що не були сплачені учасникам у зв'язку з непред'явленням ними до викупу належних їм акцій Фонду та (або) у зв'язку з тим, що учасники не звернулися для отримання розрахунку, _______________ грн.

12. Відомості про місце депонування коштів ____________________.

Голова ліквідаційної
комісії Фонду

____________
(підпис)

_________________
(прізвище, ініціали)

Члени ліквідаційної
комісії Фонду:

____________
(підписи)

М. П. (за наявності)

_________________
(прізвища, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Заповнюється відповідно до довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).

** Зазначаються серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

*** Заповнюється відповідно до довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

Опрос