Идет загрузка документа (65 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Сведения об учредителе негосударственного пенсионного фонда

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.01.2014

Відомості про засновника недержавного пенсійного фонду

___________________________________________________________________________________
(повне найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи - засновника або прізвище, ім'я, по батькові
та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта - засновника
1)

1. Відомості про посадових осіб засновника - юридичної особи2

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1

Паспортні дані та місце проживання

Частка в статутному капіталі заявника, %

1

2

3

4

5

6

2. Відомості про учасників або акціонерів засновника - юридичної особи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менше ніж 10 відсотків статутного капіталу)

N з/п

Повне найменування юридичних осіб - засновників заявника, учасників або акціонерів заявника або прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб - засновників заявника, учасників або акціонерів заявника

Код за ЄДРПОУ3 юридичних осіб - засновників заявника, учасників або акціонерів заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1 фізичних осіб - засновників заявника, учасників або акціонерів заявника

Місцезнаходження юридичних осіб - засновників заявника, учасників або акціонерів заявника або паспортні дані4, місце проживання фізичних осіб - засновників заявника, учасників або акціонерів заявника

Частка засновників заявника, учасників або акціонерів заявника в статутному капіталі заявника, %

1

2

3

4

5

1

Юридичні особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Фізичні особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

100

3. Відомості про юридичних осіб, у яких засновник бере участь (володіє часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менше ніж 10 відсотків статутного капіталу)

N з/п

Код за ЄДРПОУ

Повне найменування

Місцезнаходження

Частка в статутному капіталі, кількість голосів в органі управління, %

Символ юридичної особи5

1

2

3

4

5

6

Стверджую, що надана інформація є правдивою, повною станом на дату її подання, та не заперечую проти перевірки Нацкомфінпослуг достовірності поданих документів та даних, що в них містяться.

______________________
(посада уповноваженої особи)

__________________
(підпис)

__________________
(П. І. Б.)

_____________________________________________________________________________________

____________
1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

2 Посадові особи (члени виконавчого та контролюючого органів).

3 Для нерезидентів зазначити наявні реквізити реєстрації, а також найменування та місцезнаходження органу, який здійснив таку реєстрацію.

4 Паспортні дані - серія, номер паспорта, ким і коли виданий.

5 п - інший пенсійний фонд, т - торговець цінними паперами, з - зберігач, к - компанія з управління активами, а - аудитори, адм - адміністратор, кр - кредитна спілка, с - страхова компанія, б - банківська установа, кіф - корпоративний інвестиційний фонд, і - інше господарське товариство.

6 Виноску виключено

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
 послуг, від 21.08.2018 р. N 1455)

Опрос