Идет загрузка документа (217 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт об изъятии для уничтожения документов, не внесенных в Национальный архивный фонд

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.01.2014

АКТ
"___" ___________ 20__ р. N ___________
про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду

На підставі Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначеним строків зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 квітня 2012 року N 578/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за N 571/20884, відібрано для знищення як такі, що не мають культурної цінності та втратили практичне значення, документи фонду N ____________________________________________________
                                                                (найменування фонду)

NN
п/п

Заголовок справи або груповий заголовок справ

Дата справи або останні дати справ

Номери описів (номенклатури за рік (роки))

Індекс справи (тому, частини) за номенклатурою або номер справи за списком

Кількість справ (томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітки

Разом ________________________________________ справ за ___________ роки
                                   (цифрами і словами)

Найменування посади особи,
яка проводила експертизу цінності
документів

"___" ___________ 20__ р.

Підпис

Ініціали, прізвище

ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання
експертно-перевірної комісії
Державної архівної служби
"___"_________ 20__ р. N _______

СХВАЛЕНО
Протокол засідання
експертної комісії Міністерства
України освіти і науки України
"___" ___________ 20__ р. N _________

Описи справ постійного (тривалого) зберігання за ___________ роки схвалено, а з особового складу погоджено та експертно-перевірною комісією Державної архівної служби України (протокол від "___" ___________ 20__ р. N _________).

Документи в кількості ___________________________________________ справ (цифрами і словами)
вагою ____________ кілограмів здано в __________________________________________________
                                                                                                                            (найменування установи)
на переробку за приймально-завальною накладною від "___" ___________ 20__ р. N _______.

Найменування посади особи,
яка здала (знищила)
документи
"___" ___________ 20__ р.

Підпис

Ініціали, прізвище

Опрос