Идет загрузка документа (217 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Опись [делопроизводство в Министерстве образования и науки Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.01.2014

Міністерство освіти і науки України
_____________________________________________
(назва структурного підрозділу)

ОПИС N ________

NN
п/п

Індекс справи (тому, частини)

Заголовок справи (тому, частини)

Крайні дати справи (тому, частини)

Кількість аркушів у справі (томі, частини)

Строк зберігання справи (тому, частини), стаття за переліком*

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

У цей опис включено ________________________ справ з N _______ по N _________,
                                                                   (цифрами і словами)

у тому числі:
літерні номери: _______________
пропущені номери: _______________

Найменування посади
укладача опису

"___" ___________ 20__ р.

Підпис

Ініціали, прізвище

ПОГОДЖЕНО
Директор департаменту
управління справами
______________ Ініціали, прізвище
          (підпис)
"___" ___________ 20__ р.

СХВАЛЕНО
Протокол засідання
експертної комісії**
структурного підрозділу
"___" ___________ 20__ р. N _____

Передав _________________________________________________________ справ та
                                                                         (цифрами і словами)
_________________________________________________ реєстраційно-контрольних
                                                  (цифрами і словами)
карток до документів**

Найменування посади
працівника структурного
підрозділу

Підпис

Ініціали, прізвище

"___" ___________ 20__ р.

Прийняв _________________________________________________________ справ та
                                                                       (цифрами і словами)
_________________________________________________ реєстраційно-контрольних
                                               (цифрами і словами)
карток до документів.

Особа, відповідальна
за архів Міністерства

Підпис

Ініціали, прізвище

"___" ___________ 20__ р.

____________
* Графа шоста не заповнюється в описах справ постійного зберігання.

** За наявності експертної комісії структурного підрозділу.

*** Передаються разом із справами служби діловодства.

Опрос