Идет загрузка документа (298 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о проведении внеочередной государственной аттестации учебного заведения

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.01.2014

НА БЛАНКУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ)

 

______________________________________
(найменування органу управління освітою, на який
покладено проведення державної атестації)

ЗАЯВА*
про проведення позачергової державної атестації

Просимо провести позачергову державну атестацію
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (повна назва навчального закладу)
У ____________ 20__ року з метою ______________________________________________________.

Заявник _____________________________________________________________________________.
                                                                                     (повне найменування юридичної особи)

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                                         (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Ідентифікаційний код __________________________________________________________________

Організаційно-правова форма ___________________________________________________________

Форма власності ______________________________________________________________________

Орган управління ______________________________________________________________________

Місцезнаходження ____________________________________________________________________
                                                                                                              (юридичної особи)

Місце провадження освітньої діяльності __________________________________________________

Тел. ______________, факс _________________, e-mail ______________________________________

Поточний рахунок N ______________ у _________________________________________________ .
                                                                                                                 (найменування банківської установи)

З Порядком проведення державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 N 553 (зі змінами), ознайомлені і зобов'язуємося його дотримуватися.

Керівник ___________________

_____________

_____________________

М. П.

 

 

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Засновник(-и)

_____________

_____________________

Дата ________________

 

 

____________
* Подається для позачергової атестації приватного навчального закладу, зокрема, з метою зміни його типу і підвищення статусу

Опрос