Идет загрузка документа (250 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

План капитального ремонта средств измерительной техники

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 22.01.2014

 

                    ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир (керівник) _____________________                                                                    (військова частина, установа) ________________________________________  
           (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
 "___" ____________ 20__ року 

ПЛАН
капітального ремонту засобів вимірювальної техніки

___________________________________________ на 20__ рік
(військова частина, установа)

N
з/п

Військова частина (установа), підрозділ

Тип ЗВТ

Код
ВК 001-2000

Заводський номер

Рік випуску

Місце ремонту

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник метрологічної служби _________________________
                                                                                  (військова частина, установа)
_____________________________________________________
                                 (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

 

Примітки:

1. У графі 2 вказується номер військової частини (установи) (у плані за військову частину (установу) - її підрозділи), якій (яким) належать засоби вимірювальної техніки. У графі 3 засоби вимірювальної техніки доцільно розміщувати в послідовності згідно з ВК 001-2000.

2. У графі 5 заводські номери засобів вимірювальної техніки, що складаються з двох або більше блоків, вказуються через косу риску. Наприклад 33865/33866.

3. У графі 7 вказується ремонтне підприємство (організація), де планується капітальний ремонт.

4. У графі 8 стисло вказуються причина несправності та орієнтовна вартість ремонту, грн, з ПДВ.

 

 

                    ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир (керівник) _____________________                                                                    (військова частина, установа) ________________________________________  
           (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
 "___" ____________ 20__ року 

ПЛАН
проведення метрологічного нагляду

___________________________________________ на 20__ рік
(військова частина, установа)

N
з/п

З'єднання

Військові частини (установи, служби, підрозділи)

Хто проводить нагляд

Запланований строк роботи

Фактичний строк роботи

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

Начальник метрологічної служби __________________________
                                                                                  (військова частина, установа)
_______________________________________________________
                            (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

 

Примітки:

1. План затверджується за підпорядкованістю. Після його затвердження витяги з плану надсилаються до військових частин (установ) і доводяться до всіх служб і підрозділів, що підлягають метрологічному нагляду.

2. У примітках після проведення метрологічного нагляду вказуються дата затвердження і реєстраційний номер акта та оцінка стану метрологічного забезпечення перевіреної військової частини (установи), підрозділу.

 

 

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир (керівник) _____________________                                                                    (військова частина, установа) ________________________________________  
           (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
 "___" ____________ 20__ року 

ГРАФІК
повірки вихідних і робочих еталонів

_________________________________________________ на 20__ рік
(найменування метрологічної лабораторії)

N
з/п

Тип еталону

Заводський номер

Розряд, клас точності, похибка

Місяць року

Місце виконання повірки

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник метрологічної лабораторії
____________________________________________________
   (найменування лабораторії, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

                    ПОГОДЖЕНО
Начальник метрологічної лабораторії
____________________________________________________
   (найменування лабораторії, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

Примітки:

1. Еталони наводяться за видами вимірювань, групами та типами засобів вимірювальної техніки.

2. Під час погодження графіка заплановані й погоджені дати оформляються у вигляді дробу (у чисельнику - запланована, у знаменнику - погоджена). Після погодження графік повторно опрацьовується і затверджується за підпорядкованістю. Під час виконання графіка дати повірки оформляються також у вигляді дробу (у чисельнику - запланована, у знаменнику - фактична). При негативних результатах повірки поруч з датою ставиться відмітка "Брак".

3. Погодження графіка (витягу з графіка) здійснюється з усіма метрологічними лабораторіями, де проводиться повірка еталонів (метрологічні лабораторії вказуються в графі "Місце виконання повірки").

 

 

                    ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир (керівник) _____________________                                                                    (військова частина, установа) ________________________________________  
           (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
 "___" ____________ 20__ року 

ГРАФІК
виконання калібрувальних і відновлювальних робіт

_________________________________________________ на 20__ рік
(найменування метрологічної лабораторії)

N
з/п

Військова частина (підрозділ)

Тип ЗВТ

Заплановано

Фактично

Примітки

на калібрування

у ремонт

на калібрування

у ремонт

кількість

строк

кількість

строк

кількість

строк

кількість

строк

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник метрологічної лабораторії
__________________________________________
              (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

 

Примітки:

1. Графік затверджується за підпорядкованістю. Засоби вимірювальної техніки наводяться за видами вимірювань, групами та типами.

2. При негативних результатах калібрування у графі 12 ставиться відмітка "Брак".

3. Відомості про фактичне виконання графіка наводяться на підставі даних щодо обліку технічного стану, калібрування, повірки та ремонту засобів вимірювальної техніки.

 

 

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир (керівник) _____________________                                                                    (військова частина, установа) ________________________________________  
           (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
 "___" ____________ 20__ року 

ГРАФІК
роботи виїзних метрологічних груп

_________________________________________________ на 20__ рік
(найменування метрологічної лабораторії)

N
з/п

Гарнізон (населений пункт)

Військові частини (установи)

Запланований строк роботи

Обсяги роботи

Тип ПЛВТ

Склад ВМГ

Фактичний строк роботи

Примітки

ЗВТ РВ

ЗВТ ЕМВ

ЗВТ ТТ та МВ

СЗВТ

інші ЗВТ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник метрологічної лабораторії
__________________________________________
                 (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

 

Примітки:

1. ЗВТ РВ - ЗВТ радіотехнічних величин, ЗВТ ЕМВ - ЗВТ електричних і магнітних величин, ЗВТ ТТ та МВ - ЗВТ теплотехнічних та механічних величин, СЗВТ - спеціальні (сервісні) ЗВТ, ПЛВТ - пересувна лабораторія вимірювальної техніки.

2. У графі 11 вказується кількість особового складу ВМГ (за потреби: за фахом - повірники, ремонтники, водії, військові звання, прізвища, ініціали). У графі 13 ставиться відмітка про виконання або строки ВМГ.

 

_____________________________________________________
(найменування суб'єкта державної авіації)
______________________________________________________________________________________
(найменування метрологічної лабораторії)

СПОВІЩЕННЯ
про непридатність до застосування

N ______

"___" ____________ 20__ р.

______________________________________________________________________________________
                                                                                  (назва засобу вимірювальної техніки)

Тип __________________________________________________________________________________

Зав. N ________________________________________________________________________________

Виготовлений _________________________________________________________________________
                                                                                        (підприємство-виробник і дата виготовлення)

Належить _____________________________________________________________________________

Засіб вимірювальної техніки визнається непридатним до застосування на підставі: ________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                         (опис несправності, її причина)
______________________
__________________________________________________________________

Пропозиції з подальшого використання ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                  (поточний, середній, капітальний ремонт, списання)
______________________
__________________________________________________________________

Командир (начальник, старший ВМГ) _____________________________________________________
                                                                                                                     (військова частина, метрологічна лабораторія)
______________________________________________________________________________________
                                                                (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
М. П.

Сповіщення оформив ___________________________________________________________________
                                                                                                    (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

Відбиток тавра для документів

Примітки:

1. Сповіщення оформляється на аркуші формату А5. Оформлене сповіщення зберігається разом із формуляром (паспортом) засобу вимірювальної техніки.

2. При списанні (переведенні в нижчу категорію) засобу вимірювальної техніки сповіщення додається до документів на списання (переведення в нижчу категорію).

 

 

                             ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир (керівник) _____________________
                                       (військова частина, установа)
 _______________________________________
               (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року 

М. П.

АКТ
закладання вимірювальної техніки на тривале зберігання
(зняття з тривалого зберігання)

N з/п

Тип ЗВТ

Заводський номер

Дата останнього калібрування (повірки)

Строк зберігання (років)

Дата закладання на зберігання

Місце зберігання

Дата зняття зі зберігання

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

З моменту закладання на тривале зберігання зазначені засоби вимірювальної техніки не підлягають періодичній (періодичному) повірці (калібруванню).

Начальник метрологічної служби
__________________________________________
         (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

Начальник служби ________________________
_______________________________________
          (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

Примітки:

1. Графа 8 під час закладання вимірювальної техніки на тривале зберігання не заповнюється.

2. Передбачаються підписи усіх начальників служб, у віданні яких перебуває вимірювальна техніка державної авіації, яка підлягає закладанню на тривале зберігання.

 

(Лицьовий бік) 

  

___________________________________________________
(найменування суб'єкта державної авіації)

СВІДОЦТВО
про повірку робочого еталона (калібрування засобу вимірювальної техніки)

______________________________________________________________________________________
                                                                       (найменування організації, що видала свідоцтво)

Дійсне до "___" ____________ 20__ року

______________________________________________________________________________________
                                                                    (назва еталона, засобу вимірювальної техніки)

З межами вимірювань ________________________________________________________________

Тип ________________________________________ Зав. N ________________________________

Система _____________________________________________________________________________

Виготовлений _________________________________________________________________________
                                                                                                      (підприємство-виробник)

Належить _____________________________________________________________________________
                                                                                       (найменування метрологічної лабораторії)

На підставі результатів повірки (калібрування) визнаний придатним і допущений до застосування за розрядом __________ класом ______________

Командир (начальник) __________________________________________________________________
                                                                                               (військова частина, метрологічна лабораторія)
М. П.

______________________________________________________________________________________
                                                                          (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року.

(Зворотний бік)

Результати повірки (калібрування):

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Зберігач еталона (повірник) _________________________________________________
                                                                                                          (підпис, ініціали, прізвище)

Відбиток тавра для документів

 

 

                             ЗАТВЕРДЖУЮ 
Командир (керівник) _____________________                                                                    (військова частина, установа) ________________________________________  
           (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
 "___" ____________ 20__ року

М. П.

ПЕРЕЛІК
засобів вимірювальної техніки
________________________,
(військова частина, установа)
які підлягають калібруванню за скороченою програмою

N з/п

Найменування ЗВТ

Тип
ЗВТ

Місце установки (зразок техніки державної авіації, об'єкт авіаційної діяльності)

НД на методи і засоби калібрування

Скорочена програма калібрування

Примітки (обґрунтування)

виключені пункти з методики калібрування

виключені метрологічні характеристики

виключені межі (діапазони) вимірювань

виключені ділянки, відмітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник метрологічної служби
__________________________________________
           (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

                              ПОГОДЖЕНО
Начальник метрологічної лабораторії
_________________________________________
           (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

   Кутовий штамп
військової частини
       (установи)

 

 

ПРИЙМАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ N ______
на засоби вимірювальної техніки, які прийнято на повірку, калібрування, ремонт від військової частини (установи) ___________________

"___" ____________ 20___ року

______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження, телефон)

N з/п

Найменування засобу вимірювальної техніки
(тип або шифр)

Заводський номер

Комплектність

Видано з метрологічної лабораторії (дата, підпис, прізвище)

Примітки

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Усього прийнято ЗВТ: ___________________________________________________________________
                                                                                                              (кількість словами)

Прийняв _______________________________                               (підпис, ініціали, прізвище)

 Здав ________________________________                                           (підпис, ініціали, прізвище)


Строк отримання засобів вимірювальної техніки з повірки (калібрування, ремонту) "___" ____________  20__ року.

Засоби вимірювальної техніки з калібрування (повірки) чи ремонту в кількості _____________ шт.,
                                                                                                                                                                                           (словами)
у тому числі відкаліброваних (повірених) ____________ шт. та несправних ________ шт.

Видав ________________________________________________________________________________
                                                                            (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

Отримав ______________________________________________________________________________
                                                                                   (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

Номер документа _______________________________________________________________________
                                                                               (доручення, посвідчення особи або паспорта)

Примітка.

Графа 5 заповнюється, якщо власник не одночасно отримує засоби вимірювальної техніки, зазначені у відомості.

 

    Кутовий штамп
військової частини
        (установи)

 

 

ДОВІДКА
про знежирення (нейтралізацію) засобів вимірювальної техніки, які використовуються у спеціальних середовищах

Засоби вимірювальної техніки ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                         (тип та номери)
які використовуються у системах з ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                (найменування робочого середовища)
знежирені (нейтралізовані) _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                     (вказати, за допомогою чого здійснювалось знежирення чи нейтралізація)

Начальник (командир) служби (підрозділу) _________________________________________________
                                                                                                                                         (військова частина, установа)
________________________________________________________________________
                                                     (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

Командир (керівник) військової частини (установи) __________________________________________
                                                                                                                                                      (військова частина, установа)
______________________________________________________________________________________
                                                           (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

 

ПЕРЕЛІК
основної документації, яка використовується ВМГ на виїзді

1. Витяг з наказу щодо організації роботи ВМГ.

2. Посвідчення про відрядження.

3. План-завдання ВМГ.

4. Приписи на проведення метрологічного нагляду.

5. Документи з метрологічного забезпечення.

6. Настанова з якості метрологічної лабораторії.

7. Програма якості ВМГ.

8. Копія додатка до свідоцтва про уповноваження (атестацію).

9. Акти передачі засобів вимірювальної техніки і майна старшому ВМГ.

10. Обов'язки посадових осіб ВМГ.

11. Виїзні комплекти НД на методи і засоби повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки.

12. Перепустка на прогін автомобіля на відстань більше ніж 200 км (за необхідності).

13. Шляхові листи.

14. Чек-вимога на одержання паливно-мастильних матеріалів.

15. Журнал обліку калібрувальних та регулювальних робіт на виїзді.

16. Журнал видачі калібрувальних тавр.

17. Журнал реєстрації інструктажів із питань охорони праці на виїзді.

18. Посвідчення старшого метролога, метролога, довідки на право проведення метрологічних робіт особового складу ВМГ.

19. Бланки документів:

приймально-здавальні відомості на засоби вимірювальної техніки, які прийнято на повірку, калібрування, ремонт від військової частини (установи);

акти-довідки про проведення метрологічних робіт;

свідоцтва про повірку робочого еталона (калібрування засобу вимірювальної техніки);

свідоцтва про метрологічне обслуговування КПА ДА;

сповіщення про непридатність до застосування.

 

ПЛАН
роботи виїзної метрологічної групи _________________________________ з
                                                                                    (найменування метрологічної лабораторії)
метрологічного забезпечення військової частини (установи) __________
у період з "___" ____________ по "___" ____________ 20__ року

N
з/п

Найменування заходів, місце проведення, особи, відповідальні за виконання

Строк (час) виконання

Примітки

 

 

 

 

Старший виїзної метрологічної групи ______________________________________________________
                                                                                                                    (найменування метрологічної лабораторії)
________________________________________________________________________________
                                                                 (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

Начальник метрологічної служби
__________________________________________
          (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

 

 

(Лицьовий бік)

АКТ-ДОВІДКА
про проведення метрологічних робіт

Складена представником __________________________________________________ ______________________________________
                                                                              (найменування метрологічної лабораторії)                                              (військове звання, прізвище, ініціали)
і представником військової частини (установи) _______________________________________________________________________
                                                                                                                                 (військове звання, прізвище, ініціали)
про те, що у період з "___" ____________ 20___ року по "___" ____________ 20__ року проведено калібрування та поточний ремонт засобів вимірювальної техніки, що належать військовій частині (установі) ___________________________________________________________:
                                                                                                                                                                                 (номер військової частини, найменування установи)

N з/п

Найменування засобів вимірювальної техніки

Підлягало калібруванню у 20__ році

Результати роботи

Кількість непридатних ЗВТ, які підлягають вилученню з експлуатації

Примітки

відкалібровано, усього

з них визнано придатними

забраковано

із числа забракованих відремонтовано і відкалібровано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього: відкалібровано ________ штук, відремонтовано _________ штук ЗВТ.

Примітка. У таблиці акта-довідки зазначається загальна кількість ЗВТ за видами вимірювань щодо кожної військової частини (установи).

(Зворотний бік)

  Перевіркою стану метрологічного забезпечення встановлено:
___________________________________________________________________________________________________________________________

 Пропозиції:
___________________________________________________________________________________________________________________________

Старший виїзної метрологічної групи ______________________________________________________
                                                                                                                       (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

ЗВТ, що підлягають калібруванню (повірці), КПА ДА, яка підлягає метрологічному обслуговуванню, згідно з даними обліку представлені повністю.

Представник військової частини (установи):
______________________________________________
                    (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

З актом-довідкою ознайомлений і його копію одержав
Командир (керівник) ____________________________
                                                         (військова частина, установа)
______________________________________________
              (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

М. П.

 

(Лицьовий бік)

  

______________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта державної авіації)

СВІДОЦТВО
про метрологічне обслуговування

______________________________________________________________________________________
(найменування організації, що видала свідоцтво)

N ______

Дійсне до "___" ____________ 20__ року

______________________________________________________________________________________
                                                                                 (найменування спеціальної КПА ДА)

Тип __________________________________________________________________________________

Виготовлена __________________________________________________________________________
                                                                                                       (підприємство-виробник)

Належить _____________________________________________________________________________
                                                                               (найменування військової частини, установи)

На підставі результатів метрологічного обслуговування допущена до застосування.

 
Командир (начальник) __________________________________________________________________
                                                                                               (військова частина, метрологічна лабораторія)
____________________________________________________________________________________
                                                                              (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року.

М. П.

(Зворотний бік)

Результати метрологічного обслуговування:
______________________________________________________________________________________
(назва НД, згідно з якою проводилося метрологічне
______________________________________________________________________________________
обслуговування, висновок про подальше застосування - готова, обмежено готова)

Повірник ______________________________________________________
                                                                  (підпис, ініціали, прізвище)

Відбиток тавра для документів

 

ПОСВІДЧЕННЯ МЕТРОЛОГА

(Лицьовий бік)

 

__________________________________
(найменування суб'єкта державної авіації)

  

ПОСВІДЧЕННЯ
МЕТРОЛОГА
(СТАРШОГО МЕТРОЛОГА)

 

 

 

(Внутрішній бік)

ПОСВІДЧЕННЯ N ____

Видано ___________________________________
                                                    (прізвище)
__________________________________________
                                       (ім'я та по батькові)
у тому, що він (вона) склав(ла) кваліфікаційні іспити і йому (їй) присвоєно кваліфікацію "метролог" ("старший метролог").

Начальник (керівник, командир) _____________
                                                                                    (посада)
М. П. ____________________________________
                     (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року.

Дозволені такі види робіт:

N з/п

Вид робіт

N протоколу, дата, печатка

Військове звання, підпис, прізвище

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ДОВІДКИ МЕТРОЛОГА

(Лицьовий бік)

 

__________________________________
(найменування суб'єкта державної авіації)

  

 

ДОВІДКА МЕТРОЛОГА

 

 

 

 

(Внутрішній бік)

 

ДОВІДКА N ____

Видана ___________________________________
                                                   (прізвище)
__________________________________________
                                     (ім'я та по батькові)
у тому, що він (вона) склав(ла) кваліфікаційні іспити і йому (їй) надано право виконувати метрологічні роботи у
________________________________________.
                 (найменування суб'єкта державної авіації)

Начальник (керівник, командир) _____________
                                                                             (посада)
М. П. ____________________________________
                 (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року.

Дозволені такі види робіт:

N з/п

Вид робіт

N протоколу, дата, печатка

Військове звання, підпис, прізвище

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

                          ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник (керівник) _____________________                                                                         (метрологічна служба) ________________________________________  
           (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
 "___" ____________ 20__ року 

ПРОТОКОЛ N __
засідання кваліфікаційної комісії з прийому іспитів у фахівців метрологічної служби

N з/п

Військове звання

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Освіта

Стаж

Вид робіт

Оцінка

Висновки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: вищезазначених осіб (за винятком _________) вважати такими, що склали кваліфікаційні іспити.

Голова кваліфікаційної комісії ___________________________________________________________
                                                                                            (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

Члени кваліфікаційної комісії: ___________________________________________________________
                                                                                            (посади, військові звання, підписи, ініціали, прізвища)

Примітки:

1.

У графі 4 зазначається найменування посади, у графі 5 - навчальний заклад і дата його закінчення, у графі 7 - вид вимірювань чи типи засобів вимірювальної техніки.

 

2.

У графі 9 зазначається один із висновків:

присвоїти кваліфікацію "метролог" ("старший метролог") і надати право виконання робіт, зазначених у графі 7;

надати право виконання робіт, зазначених у графі 7 (за наявності кваліфікації "метролог" ("старший метролог"));

видати довідку на право виконання робіт, зазначених у графі 7.

 

 

                    ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир (начальник) _________________________                                             (військова частина, метрологічна лабораторія) _____________________________________________  
                       (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
 "___" ____________ 20__ року 

ПЛАН
роботи кваліфікаційної комісії метрологічної лабораторії на 20__ рік

N
з/п

Найменування заходів, тема, місце проведення

Хто залучається

Хто проводить

Строк виконання

Відмітка про виконання

 

 

 

 

 

 

Завдання особовому складу метрологічної лабораторії

N
з/п

Військове звання, прізвище, ініціали

Вид робіт

Документ на право проведення робіт

Строк виконання

Відмітка про виконання

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

Головний інженер _________________________________
                                              (військова частина, метрологічна лабораторія)
__________________________________________________
                          (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

 

 

Зразок

(Титульний аркуш)

  

___________________________________________________
(найменування суб'єкта державної авіації)

ПЕРЕЛІК
нормативної документації з метрологічної атестації, повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки, які застосовуються у державній авіації України

Частина 1. Засоби вимірювальної техніки загального призначення

(другий аркуш)

Засоби вимірювальної техніки радіотехнічних величин
(назва виду вимірювань)

N
з/п

Найменування ЗВТ

Тип ЗВТ

Нормативна документація з метрологічної атестації, повірки та калібрування

Примітки

_______Лінії вимірювальні (Р1-)_______
(назва групи засобів вимірювальної техніки)

1

Лінія вимірювальна

Р1-4

ГОСТ 8.351-79

 

2

Лінія вимірювальна

Р1-7

ГОСТ 8.351-79

 

 

Зразок

(Титульний аркуш)

  

___________________________________________________
(найменування суб'єкта державної авіації)

ДОПОВНЕННЯ N ______
до Переліку нормативної документації з метрологічної атестації, повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки, які застосовуються у державній авіації України

Частина 1. Засоби вимірювальної техніки загального призначення

Частина 2. Спеціальні (сервісні) засоби вимірювальної техніки авіації

Примітка. Вказується частина або частини Переліку НД, до якої (яких) надаються зміни.

(другий аркуш)

Засоби вимірювальної техніки радіотехнічних величин
(назва виду вимірювань)

N
з/п

Найменування ЗВТ

Тип ЗВТ

Нормативна документація з метрологічної атестації, повірки та калібрування

Примітки

1

2

3

4

5

______Вольтметри універсальні (В7-)______
(назва групи засобів вимірювальної техніки)

21

Вольтметр універсальний

В7-21

МІ 55-74

На заміну ТО

Спеціальні (сервісні) засоби вимірювальної техніки до радіоелектронного обладнання

155

Лабораторний імітатор маяків

ЛИМ-70

МІ 95-2007

На заміну ТО

 

Зразок

 

                    ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир (керівник) _______________________                                     (військова частина, установа, МЛ) __________________________________________
           (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
 "___" ____________ 20__ року 

Локальна повірочна схема _______________________________
                                                    (військова частина, установа, МЛ)
для засобів вимірювальної техніки

__________________________________________________
(вид вимірювань, межі, діапазони одиниці фізичної величини)

  

Начальник ________________________________
                                    (найменування підрозділу МЛ)
__________________________________________
          (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

Примітка. МЛ - метрологічна лабораторія, МХ - метрологічні характеристики.

____________

Опрос