Идет загрузка документа (139 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет о результатах ликвидации фонда

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 16.01.2014

Звіт про результати ліквідації Фонду

____________________________________________________________________
(повна назва Фонду, реєстраційний код за Реєстром, повне найменування КУА Фонду, код за ЄДРПОУ)

1. Інформація про реалізацію активів Фонду:

1) таблиця реалізації активів Фонду - цінних паперів

2) таблиця реалізації активів Фонду - нерухомості

3) таблиця реалізації іншого виду активів Фонду

2. Інформація про наявність грошових коштів на поточному та/або депозитному рахунках

3. Дата початку/закінчення розрахунків з учасниками Фонду ______________/_____________.
                                                                                                                                                          (дд.мм.рр)/(дд.мм.рр)

4. Вартість інвестиційного сертифіката Фонду станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду _________________ грн.

5. Вартість інвестиційного сертифіката Фонду станом на дату початку розрахунків з учасниками фонду _________________ грн.

6. Кількість інвестиційних сертифікатів, щодо яких подано заявки на здійснення розрахунків коштами, _________________ шт.

7. Загальна сума коштів, що були виплачені за пред'явленими до викупу інвестиційними сертифікатами Фонду, __________________________ грн.

8. Кількість інвестиційних сертифікатів, щодо яких подано заявки на здійснення розрахунків іншими, ніж кошти, активами (за кожним видом активів), ________ шт.

9. Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, щодо яких здійснено розрахунки активами, ___________ шт. на суму _________ грн (зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, належних кожному учаснику Фонду, та сукупність активів Фонду, якими було здійснено розрахунки; за кожним видом активів Фонду вказуються його вартість, емітент та його код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента, місцезнаходження для об'єктів нерухомості).

10. Кількість інвестиційних сертифікатів, щодо яких здійснено депонування коштів, _________ шт.

11. Сума задепонованих коштів, що не були сплачені інвесторам у зв'язку з непред'явленням ними до викупу належних їм інвестиційних сертифікатів Фонду та (або) у зв'язку з тим, що учасники не звернулися для отримання розрахунку, _________ грн.

12. Відомості про місце депонування коштів ________________________.

Голова ліквідаційної комісії
Фонду

_____________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

Члени ліквідаційної комісії
Фонду

_____________
(підписи)

__________________
(прізвища, ініціали)

 

М. П. (за наявності)

 

"___" ____________ 20__ року

____________
* Заповнюється відповідно до довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).

** Зазначаються серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

*** Заповнюється відповідно до довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

Опрос