Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка-подтверждение

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 16.01.2014

ДОВІДКА-ПІДТВЕРДЖЕННЯ

ДАЗВ підтверджує, що _________________________________________________________________
                                                                                                       (найменування підприємства,
_____________________________________________________________________________________
                                                              його місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)
на митну територію України у митному режимі імпорту планується ввезення товарів, оплата яких здійснюється за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до ініціативи країн Великої вісімки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення"

Порядковий номер

Найменування підприємства - отримувача товару

Код згідно з ЄДРПОУ підприємства - отримувача товару

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності)

Номер та дата зовнішньо-
економічного договору (контракту)

Найме-
нування товару

Код товару згідно з УКТЗЕД

Кількість товару

Вартість товару, гривень

Усього на суму _______________________________________________________________ гривень.
                                                                                                          (словами)

Відповідно до підпункту 11 пункту 4 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України зазначені товари на період реалізації ініціативи країн Великої вісімки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення" звільняються від обкладення ввізним митом та згідно з абзацом другим пункту 28 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України операції з їх ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту - від обкладення податком на додану вартість.

___________________________
(найменування посади уповноваженої
                       особи ДАЗВ)

__________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

____ _____________ 20___ р.

Опрос