Идет загрузка документа (187 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Ведомость о вещевом имуществе осужденных, переводимых в другие учреждения

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.01.2014

ВІДОМІСТЬ N _____
про речове майно засуджених, які переводяться до інших установ

N з/п

Пріз-
вища, ініціа-
ли засуд-
жених осіб

Номер особо-
вого рахун-
ку

Найменування предметів речового майна, виданого засудженим

Загаль-
на кіль-
кість предме-
тів (сло-
вами)

Сума зносу (грн)

Забор-
гова-
ність або залиш-
кова вартість (грн)

 

 

 

 

 

 

да-
та ви-
дачі

кіль-
кість

забор-
гова-
ність або залиш-
кова вартість

да-
та ви-
дачі

кіль-
кість

забор-
гова-
ність або залиш-
кова вартість

да-
та ви-
дачі

кіль-
кість

забор-
гова-
ність або залиш-
кова вартість

да-
та ви-
дачі

кіль-
кість

забор-
гова-
ність або залиш-
кова вартість

да-
та ви-
дачі

кільк-
ість

забор-
гова-
ність або залиш-
кова вартість

да-
та ви-
дачі

кіль-
кість

забор-
гова-
ність або залиш-
кова вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

х

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

Загальна сума:
заборгованості за речове майно _______________________________________________________________________________________________;
                                                                                                                                                                     (сума цифрами та словами)
залишкової вартості _________________________________________________________________________________________________________;
                                                                                                           (сума цифрами та словами)
зносу _____________________________________________________________________________________________________________________.
                                                                                                                     (сума цифрами та словами)

Керівник служби ресурсного
забезпечення установи

 
___________________
                  (підпис)

______________________________
                      (прізвище, ініціали)

Керівник бухгалтерської
служби установи

 
___________________
                   (підпис)

______________________________
                       (прізвище, ініціали)

Матеріально відповідальна особа

___________________
                  (підпис)

______________________________
                      (прізвище, ініціали)

Опрос