Идет загрузка документа (221 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет о состоянии, объемах и структуре погашения дебиторской задолженности [относительно предприятий, внесенных в реестр предприятий топливно-энергетического комплекса ]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.01.2014
Утратил силу

Звіт
про стан, обсяги та структуру погашення дебіторської заборгованості
за ____________ 20__ року

Дані про підприємство паливно-енергетичного комплексу:

1

Найменування юридичної особи

 

2

Код за ЄДРПОУ

 

3

Місцезнаходження

 

4

Ознака підгалузі паливно-енергетичного комплексу (вугільна, електроенергетична, інші галузі)

 

5

Номер особового запису в Реєстрі

 

тис. грн

N
з/п

Галузева належність дебітора (кредитора)

Заборго-
ваність станом на 01.01.2005 (на дату внесення до Реєстру)

Заборго-
ваність станом на
розрахункову дату

Загальна заборго-
ваність станом на
розрахункову дату, яка не погашена станом на початок звітного періоду

Заборгованість, що погашена у звітний період відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" та іншими механізмами

Загальна заборго-
ваність станом на
розрахункову дату, яка не погашена станом на кінець звітного періоду

взаєморозрахунки

списання

часткова оплата

реструктуризація

іншими механіз-
мами

усього за даними бухгал-
терського обліку

у т. ч. відповідно до Закону

усього за даними бухгал-
терського обліку

у т. ч. відповідно до Закону

усього за даними бухгал-
терського обліку

у т. ч. відповідно до Закону

загальна сума відповідно до договорів

погашена за звітний період

зали-
шилась непога-
шеною

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I

Між підприємствами України, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

За товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

промисловість, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

сільгоспвиробники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

підприємства комунальної теплоенергетики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

котельні промпідприємств (теплоносії для соцсфери)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

підприємства та організації, що фінансуються з державного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

підприємства та організації, що фінансуються з місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

інші фонди держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

газотрейдери

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

комерційні структури інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10

газозбутові (підприємства з газопостачання та газифікації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11

інші підприємства системи НАК "Нафтогаз України"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12

інша заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

За векселями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

З бюджетом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Із внутрішніх розрахунків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Зі страхування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

З оплати праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Інша заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Із суб'єктами господарської діяльності інших країн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерв сумнівних боргів (дебіторська заборгованість)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт складений за даними бухгалтерського обліку.

Керівник підприємства

 

___________________
(підпис)

(___________________)
(П. І. Б.)

 

Головний бухгалтер

 

___________________
(підпис)

(___________________)
(П. І. Б.)

 

 

М. П.

 

 

 

Виконавець:

Контактний телефон:

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 12.01.2015 р. N 2)

Опрос