Идет загрузка документа (105 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о выдаче свидетельства об определении учебного центра по повышению квалификации руководителей и специалистов, деятельность которых связана с предоставлением услуг автомобильного транспорта, с вопросами безопасности перевозок, охраны труда и пожарной безопасности

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 14.01.2014

ЗАЯВА
про видачу свідоцтва про визначення навчального центру з підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, діяльність яких пов'язана з наданням послуг автомобільного транспорту, з питаннями безпеки перевезень, охорони праці та пожежної безпеки

_____________________________________________________________________________________
                                                                    (найменування суб'єкта господарювання - заявника,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                його місцезнаходження, телефон/факс)
код згідно з ЄДРПОУ __________________________________________________________________,
просить видати свідоцтво про визначення навчального центру з підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, діяльність яких пов'язана з наданням послуг автомобільного транспорту, з питаннями безпеки перевезень, охорони праці та пожежної безпеки, за напрямом (напрямами): ______________
_____________________________________________________________________________________.

З процедурою отримання свідоцтва про визначення навчального центру з підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, діяльність яких пов'язана з наданням послуг автомобільного транспорту, з питаннями безпеки перевезень, охорони праці та пожежної безпеки, а також з вимогами до провадження зазначеного виду діяльності ознайомлений та зобов'язуюсь їх виконувати.

У разі зміни відомостей, зазначених у документах, що додаються до цієї заяви, зобов'язуюсь повідомити про це Міністерство інфраструктури України протягом 10 днів з дня їх настання.

____________________
                  (посада)

_______________
(підпис)

____________________________________
(ініціали та прізвище керівника)

"___" ____________ 20__ р.

М. П.

Дата та номер реєстрації заяви: "___" ___________ 20__ р. N _____________

____________________
                 (посада)

_______________
(підпис)

____________________________________
(ініціали та прізвище особи, яка прийняла заяву)

Опрос