Идет загрузка документа (120 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Программа [проведения работ с иностранцами в Государственной уголовно-исполнительной службе Украины ]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.12.2013

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
________________________________________
посада керівника ДПтС України
(органу (установи))

____________
підпис

______________________
прізвище та ініціали


"___" ____________ 201_ р.

ПРОГРАМА

проведення роботи ____________________________________________________________________
                                                                 найменування структурного підрозділу ДПтС України (органу (установи))
З ___________________________________________________________________________________
                                                                іноземною делегацією, групою, окремими іноземцями
фахівцями в галузі _____________________________________________________________________

Відомості про іноземців ________________________________________________________________
                                                            прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), посада, рік народження, громадянство, стать
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підстави прийому _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Мета прийому ________________________________________________________________________

Строк перебування _______ днів з ___________________ по _________________________________

Відповідальні за прийом ________________________________________________________________
                                                                                          прізвище, ім'я та по батькові, посада, номер телефону

Перелік питань, що плануються для обговорення, __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Перелік структурних підрозділів та службових приміщень ДПтС України (органу (установи)), які
іноземцям дозволено відвідати: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Перелік місць, де іноземцями застосовуватимуться кіно-, фото-, аудіо- і відеоапаратура, інші
технічні засоби, і порядок їх застосування _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Маршрути та порядок переміщення іноземців на території ДПтС України (органу (установи)) ______
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Перелік службової інформації, яка планується для передачі іноземцям __________________________
_____________________________________________________________________________________

Робота з іноземцями:

 

 

1-й день
число, місяць, день тижня

10 год. Прибуття _________________
                                                 місце прибуття
________________________________

Зустрічають ________________________
___________________________________
___________________________________

2-й день
число, місяць, день тижня

10 год. Бесіда
Обговорювання питання __________
________________________________

Проводить _________________________
Присутні ___________________________
___________________________________

 

 

14 год. Відвідування _____________
_______________________________

Вечір - вільний

Організовує ________________________
Присутні ___________________________

__й день
число, місяць, день тижня

8 год. Виліт до ___________________

Супроводжує _______________________

 

9 год. 30 хв. Прибуття до __________

 

 

10 год. Обговорювання питання ____
________________________________
________________________________

 

 
Проводить __________________________
Присутні ___________________________

 

14 год. Заключна бесіда

Проводить __________________________
Присутні ___________________________

 

18 год.
Відвідування ____________________
________________________________

 
Супроводжує _______________________
___________________________________

 

10 год. Від'їзд

Організовує _________________________
___________________________________

_________________________________________
посада керівника підрозділу зовнішніх комунікацій

____________
підпис

____________________
ініціали та прізвище

ПОГОДЖЕНО

 

 

_________________________________________
посада керівника, найменування структурного підрозділу
ДПтС України (органу (установи))

____________
підпис

____________________
ініціали та прізвище

"___" ____________ 201_ р.

 

 

Опрос