Идет загрузка документа (120 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт [об изъятии для уничтожения документов с грифом "Для служебного пользования" в Государственной уголовно-исполнительной службе Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.12.2013

Найменування структурного
підрозділу ДПтС України
(органу (установи))

 

АКТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

___________________________________________
Посада керівника ДПтС України (органу (установи))

____________
(підпис)

________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)


М. П.

____________ N ____________

___ ____________ 20__ р.

Про вилучення для знищення документів, не внесених до
Національного архівного фонду

На підставі ___________________________________________________________________________
                                                                                                              (назва і вихідні дані
_____________________________________________________________________________________
                                                                   переліку документів із зазначенням строків їх зберігання
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             або номенклатури справ)
відібрано для знищення як такі, що не мають культурної цінності та втратили практичне значення, документи фонду N ____________________
                                                  (найменування фонду)

N

Заголовок справи або груповий заголовок справ

Дата справи або останні дати справ

Номери описів (номенклатур) за рік (роки)

Індекс справи (тому, частини) за номенклатурою або номер справи за описом

Кількість справ (томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Разом ______________________________________________ справ за ____ роки
                                                          (цифрами і словами)

Найменування посади особи, яка
проводила експертизу
цінності документів

 
 
____________
(підпис)

 
 
___________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ р.

 

 

ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання
експертно-перевірної комісії
галузевого державного архіву
ДПтС України

СХВАЛЕНО
Протокол ЕК ДПтС України,
органу (установи)

____________ N ____________

____________ N ____________

Описи справ постійного (тривалого) зберігання за ____ роки схвалено, а з особового складу погоджено з експертно-перевірною комісією галузевого державного архіву (протокол від ___ ____________ 20__ р. N ___________).

Документи в кількості _________________________________ справ
                                                                             (цифрами і словами)
вагою ______________________ кілограмів здано в ____________________________________
                                                                                                                                                (найменування установи)
на переробку за приймально-здавальною накладною від ____________ N ______ або знищено шляхом спалення.

Найменування посади особи, яка здала
(знищила) документи

___ ____________ 20__ р.

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

Опрос