Идет загрузка документа (251 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Согласие мужа суррогатной матери на ее участие в программе суррогатного материнства

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.12.2013

Згода чоловіка сурогатної матері на її участь у програмі сурогатного материнства

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові чоловіка, дата, рік народження)
паспорт: серія ___________, N _________, виданий __________________________________________
______________________________________________________________________________________,
згоден на участь моєї дружини ___________________________________________________________,
                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові дружини, дата, рік народження)
паспорт: серія ___________, N _________, виданий __________________________________________
______________________________________________________________________________________,
з якою перебуваю у зареєстрованому шлюбі, свідоцтво про реєстрацію шлюбу N ________, видане
_____________________________________________________________________________________,
у програмі сурогатного материнства.

Зобов'язуюся не встановлювати особу реципієнтів, а також дитини, що народилась у результаті проведеної лікувальної програми ДРТ, та виконувати умови договору між реципієнтами та моєю дружиною.

Моє рішення є вільним і являє собою інформовану добровільну згоду на проведення цієї процедури.

Чоловік сурогатної матері

______________________
(прізвище, ініціали)

___________________
(підпис)

Заяву завірено:
Керівник закладу охорони здоров'я ______________________________________________________
                                                                                                         (прізвище, ініціали)                                            (підпис)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

Опрос