Идет загрузка документа (183 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт приемки-передачи специального, стандартного оборудования, материалов и нематериальных активов по Примерному договору о закупке за государственные средства услуг по выполнению научно-технической (опытно-конструкторской) работы

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.12.2013

Акт
прийняття-передачі спеціального, стандартного устаткування, матеріалів та нематеріальних активів за Примірним договором N ___

_____________________________________________________________________________________
(вид, назва роботи)

Ми, нижчепідписані, представник Виконавця _____________________________________________,
                                                                                                                                         (посада, прізвище, ініціали)
з однієї сторони, та представник Замовника _______________________________________________,
                                                                                                                                       (посада, прізвище, ініціали)
з другої сторони, уклали цей акт про те, що устаткування, передбачене умовами Примірного договору N _____ від "___"_________ 201_ р. згідно з переліком спеціального та стандартного устаткування, придбаного (розробленого) за кошти Замовника на суму ____________________________________,
                                                                                                                                                                   (прописом)

N

Назва, марка, тип, серійний та інвентарний номер

Одиниця виміру

 

Кількість

Ціна за одиницю

(гривень)

Сума

(гривень)

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

перевірене на комплектність, у тому числі на наявність експлуатаційної документації, знаходиться в стані, що відповідає категорії (нове, було в користуванні тощо), функціонує нормально, та в належному порядку передається на баланс Замовника.

Від Виконавця

Від Замовника

 

Керівник профільного підрозділу

_____________________________
                        (посада, підпис)

____ ___________________________
                                           (підпис)

М. П.

М. П.

Керівник планово-виробничого
(бухгалтерського) підрозділу

Керівник управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності

_____________________________
                                  (підпис)

__________________________
(підпис)

Опрос