Идет загрузка документа (183 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт испытания научно-технической продукции по Примерному договору о закупке за государственные средства услуг по выполнению научно-технической (опытно-конструкторской) работы

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.12.2013

Акт
випробування науково-технічної продукції за Примірним договором N ___

"___" ____________ 20__ р.
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (найменування продукції та етапу робіт)
_____________________________________________________________________________________

Ми, нижчепідписані, представник Виконавця _____________________________________________,
                                                                                                                                        (посада, прізвище, ініціали)
з однієї сторони, та представник Замовника _______________________________________________,
                                                                                                                                      (посада, прізвище, ініціали)

з другої сторони, уклали цей акт про те, що продукція, передбачена умовами Примірного договору N ___ від "___" ____________ 201_ р., а саме:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
перевірена згідно з програмою випробувань (планом проведення модернізації тощо) (додається) і відповідає умовам виконання робіт по Примірному договору та Технічного завдання.

Від Виконавця:

Від Замовника:

 

Керівник профільного підрозділу

_____________________________
                          (посада, підпис)

__________________________________
                                         (підпис)

М. П.

М. П.

Опрос