Идет загрузка документа (183 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт сдачи-приемки произведенных работ [по Примерному договору о закупке за государственные средства услуг по выполнению научно-технической (опытно-конструкторской) работы]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.12.2013

Акт
здачі-приймання виконаних робіт

складений "___" ____________ 201_ р.

за Примірним договором N ___ від "___" ____________ 201_ р.

_______________________(найменування продукції та етапу робіт) _______________________

Ми, нижчепідписані, представник Виконавця _____________________________________________,
                                                                                                                                           (посада, прізвище, ініціали)
з однієї сторони, та представник Замовника _______________________________________________,
                                                                                                                                          (посада, прізвище, ініціали)
з другої сторони, уклали цей акт про те, що Виконавець здав, а Замовник прийняв продукцію, яка _____________________________________________________________________________________
                                        (відповідає вимогам Примірного договору N ___ від "__"______201_ р. та Технічного завдання)
оформлена в належному порядку, що відображено у протоколі засідання приймальної комісії Замовника від "___" ____________ 201_ р. N ___, створеної відповідно до розпорядження Замовника від "___" ____________ 201_ р. N ___.

Стислий зміст виконаних робіт

 

Одержані результати та документ, який їх обґрунтовує

 

Місцезнаходження одержаних результатів

 

Ціна за Примірним договором відповідно до кошторису
витрат складає:

гривень (прописом)

В т. ч. виконаних робіт етапу N:

 

гривень (прописом)

Загальна сума авансу, який перераховано
за Примірним договором:

 

гривень (прописом)

Сума авансу, яка врахована в оплату робіт:

 

гривень (прописом)

Загальний обсяг виконаних робіт:

 

гривень (прописом)

Підлягає до перерахування:

 

гривень (прописом)

Здав
від Виконавця

Прийняв
від Замовника

Керівник профільного підрозділу

______________________
(посада)
______________________
(підпис)

____________________________
(підпис)

М. П.

М. П.

 

Керівник управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності

 

__________________________
                              (підпис)

Опрос