Идет загрузка документа (183 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Перечень специального, стандартного оборудования, материалов и нематериальных активов, передаваемых Заказчику по завершению работ по Примерному договору о закупке за государственные средства услуг по выполнению научно-технической (опытно-конструкторской) работы

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.12.2013

ПЕРЕЛІК
спеціального, стандартного устаткування, матеріалів та нематеріальних активів, що передаються Замовнику після завершення робіт за Примірним договором

за Примірним договором N ___ від "___" ____________ 201_ р.

N

Найменування

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю
(гривень)

Сума,
гривень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

Від Виконавця

Від Замовника

 

Керівник профільного підрозділу

______________________________
(посада, підпис)

__________________________
(підпис)

М. П.

М. П.

 

Керівник управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності

 

__________________________
(підпис)

 

Акт
здачі-приймання виконаних робіт

складений "___" ____________ 201_ р.

за Примірним договором N ___ від "___" ____________ 201_ р.

_______________________(найменування продукції та етапу робіт) _______________________

Ми, нижчепідписані, представник Виконавця _____________________________________________,
                                                                                                                                           (посада, прізвище, ініціали)
з однієї сторони, та представник Замовника _______________________________________________,
                                                                                                                                          (посада, прізвище, ініціали)
з другої сторони, уклали цей акт про те, що Виконавець здав, а Замовник прийняв продукцію, яка _____________________________________________________________________________________
                                        (відповідає вимогам Примірного договору N ___ від "__"______201_ р. та Технічного завдання)
оформлена в належному порядку, що відображено у протоколі засідання приймальної комісії Замовника від "___" ____________ 201_ р. N ___, створеної відповідно до розпорядження Замовника від "___" ____________ 201_ р. N ___.

Стислий зміст виконаних робіт

 

Одержані результати та документ, який їх обґрунтовує

 

Місцезнаходження одержаних результатів

 

Ціна за Примірним договором відповідно до кошторису
витрат складає:

гривень (прописом)

В т. ч. виконаних робіт етапу N:

 

гривень (прописом)

Загальна сума авансу, який перераховано
за Примірним договором:

 

гривень (прописом)

Сума авансу, яка врахована в оплату робіт:

 

гривень (прописом)

Загальний обсяг виконаних робіт:

 

гривень (прописом)

Підлягає до перерахування:

 

гривень (прописом)

Здав
від Виконавця

Прийняв
від Замовника

Керівник профільного підрозділу

______________________
(посада)
______________________
(підпис)

____________________________
(підпис)

М. П.

М. П.

 

Керівник управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності

 

__________________________
                              (підпис)

 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ
до Примірного договору N ___ від "___" ____________ 201_ р.
(бюджетне фінансування)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(назва роботи, етапу)
за ____________________ 201_ р.
(період виконання)

Стаття витрат

Кошторисна вартість
(гривень)

Надійшло коштів
(гривень)

Фактичні витрати
(гривень)

 

 

 

 

1

2

3

4

Витрати на оплату праці

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

Матеріали

 

 

 

Витрати на службові відрядження

 

 

 

Спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт

 

 

 

Витрати на роботи, які виконуються сторонніми організаціями

 

 

 

Інші витрати

 

 

 

Накладні витрати

 

 

 

Всього

 

 

 

Від Виконавця:

Від Замовника:

 

Керівник профільного підрозділу

_____________________________
                          (посада, підпис)

__________________________
                              (підпис)

М. П.

М. П.

Керівник планово-виробничого
(бухгалтерського) підрозділу

Керівник управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності

_____________________________
                                 (підпис)

__________________________
                                (підпис)

 

Акт
випробування науково-технічної продукції за Примірним договором N ___

"___" ____________ 20__ р.
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (найменування продукції та етапу робіт)
_____________________________________________________________________________________

Ми, нижчепідписані, представник Виконавця _____________________________________________,
                                                                                                                                        (посада, прізвище, ініціали)
з однієї сторони, та представник Замовника _______________________________________________,
                                                                                                                                      (посада, прізвище, ініціали)

з другої сторони, уклали цей акт про те, що продукція, передбачена умовами Примірного договору N ___ від "___" ____________ 201_ р., а саме:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
перевірена згідно з програмою випробувань (планом проведення модернізації тощо) (додається) і відповідає умовам виконання робіт по Примірному договору та Технічного завдання.

Від Виконавця:

Від Замовника:

 

Керівник профільного підрозділу

_____________________________
                          (посада, підпис)

__________________________________
                                         (підпис)

М. П.

М. П.

 

Акт
прийняття-передачі спеціального, стандартного устаткування, матеріалів та нематеріальних активів за Примірним договором N ___

_____________________________________________________________________________________
(вид, назва роботи)

Ми, нижчепідписані, представник Виконавця _____________________________________________,
                                                                                                                                         (посада, прізвище, ініціали)
з однієї сторони, та представник Замовника _______________________________________________,
                                                                                                                                       (посада, прізвище, ініціали)
з другої сторони, уклали цей акт про те, що устаткування, передбачене умовами Примірного договору N _____ від "___"_________ 201_ р. згідно з переліком спеціального та стандартного устаткування, придбаного (розробленого) за кошти Замовника на суму ____________________________________,
                                                                                                                                                                   (прописом)

N

Назва, марка, тип, серійний та інвентарний номер

Одиниця виміру

 

Кількість

Ціна за одиницю

(гривень)

Сума

(гривень)

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

перевірене на комплектність, у тому числі на наявність експлуатаційної документації, знаходиться в стані, що відповідає категорії (нове, було в користуванні тощо), функціонує нормально, та в належному порядку передається на баланс Замовника.

Від Виконавця

Від Замовника

 

Керівник профільного підрозділу

_____________________________
                        (посада, підпис)

____ ___________________________
                                           (підпис)

М. П.

М. П.

Керівник планово-виробничого
(бухгалтерського) підрозділу

Керівник управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності

_____________________________
                                  (підпис)

__________________________
(підпис)

 

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ ЗА ПРОЕКТОМ

1. Назва проекту

 

2. Детальний зміст проекту

 

3. Фінансові аспекти проекту

 

3.1. Загальна вартість проекту

 


 

3.2. Строки виконання проекту

 


 

4. Виконавці та співвиконавці

________________________________________

Співвиконавці

 

5. Календарний план робіт за проектом з розподілом коштів між виконавцями

N

Найменування етапу робіт

Строки виконання

Виконавці

Обсяги фінансування (гривень) за рахунок

державного бюджету

інших джерел

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

6. Впровадження продукції

6.1. Перелік продукції (послуг)

6.2. Потенційні споживачі продукції (послуг)

Країна

Найменування організації

Найменування продукції (послуг)

1

2

3

 

 

 

6.3. Оцінка ефекту від впровадження продукції

7. Відповідальний за проект від державного замовника

Керівник профільного підрозділу

________________________
                        (посада)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Рекомендовані граничні обсяги розподілу витрат за статтями видатків кожного з етапів виконання робіт

1. "Витрати на оплату праці" - не більше 53 % від загального обсягу витрат.

2. "Відрахування на соціальне страхування" - не більше 36,3 % від обсягу витрат на оплату праці.

3. "Матеріали" - не більше 50 % від загального обсягу витрат.

4. "Паливо і енергія для науково-виробничих цілей" - витрати за цією статтею передбачаються у разі, коли для виконання проекту необхідно витратити суттєві обсяги палива та енергії.

5. "Витрати на службові відрядження" - мають бути обґрунтованими і не перевищувати 10 % від загального обсягу витрат за проектом.

6. "Спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт - не більше 70 % від загального обсягу витрат, у разі перевищення зазначеного відсотка, дозвіл на його придбання надається на підставі листа-обґрунтування на ім'я керівника Держінформнауки.

7. "Витрати на роботи, які виконуються сторонніми організаціями" - не більше 40 % від загального обсягу витрат.

8. "Інші витрати" - за цією статтею передбачаються витрати на інформаційні послуги Інтернет, ремонт оргтехніки, затвердження нормативно-технічної документації, експертні послуги, захист об'єктів інтелектуальної власності, видання друкованих праць за матеріалами роботи, що виконується, тощо.

9. "Накладні витрати" - не більше 30 % від витрат на оплату праці.

____________

Опрос