Идет загрузка документа (183 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Техническое задание на выполнение научно-технической (опытно-конструкторской) работы

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.12.2013

_____________________________________________________________________________________
(найменування організації - Виконавця)

ЗАТВЕРДЖУЮ
(найменування організації-Замовника,
посада: керівник, заступник керівника)

___________________
(підпис, прізвище, ім'я,
по батькові)

ЗАТВЕРДЖУЮ
(найменування організації-Виконавця,
посада: керівник)

___________________
(підпис, прізвище, ім'я,
по батькові)

М. П.

М. П.

"___" ____________ 20__ р.

"___" ____________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________________
                                                                                                         (вид, назва роботи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на виконання науково-технічної (дослідно-конструкторської) роботи:

Від Замовника

Від Виконавця

Керівник профільного підрозділу

Науковий керівник
(Головний конструктор)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Повна назва роботи

1.2. Назва Замовника

1.3. Головний виконавець

1.4. Співвиконавці

1.5. Перелік документів, на підставі яких виконується робота

1.6. Планові терміни початку і закінчення робіт

1.7. Джерело фінансування

1.8. Порядок оформлення і подання замовнику результатів робіт

2. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА МЕТА СТВОРЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

3. ОСНОВНІ ВИМОГИ

4. СКЛАД ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

N
етапу

Найменування етапів робіт, у т. ч. назва етапів робіт співвиконавця за Примірним договором

Строки виконань робіт
(початок-закінчення), місяць, рік

Науково-технічна продукція, та інші матеріали, що підлягають здачі Замовнику, у т. ч. назва продукції співвиконавця

1

2

3

4

 

 

 

 

5. ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ

6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ, ПРИЙМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБІТ

Приймання та оцінка науково-технічної (дослідно-конструкторської) роботи в цілому здійснюється комісією Замовника за участю Виконавця відповідно до вимог Технічного завдання та Календарного плану.

Робота комісії завершується складанням Протоколу засідання з висновком про відповідність (невідповідність) виконаної роботи Технічному завданню та Календарному плану, а також пропозиціями щодо подальшої реалізації предмета Примірного договору з переліком необхідних доопрацювань і термінами їх виконання.

Перелік звітної документації, необхідної для приймання завершених науково-технічних (дослідно-конструкторських) робіт:

1. Перелік науково-технічної продукції, що передається Замовнику за результатами роботи за Примірним договором (Додаток 1).

2. Перелік спеціального, стандартного устаткування, що передається Замовнику після завершення робіт (Додаток 2).*

3. Акт здачі-приймання виконаних робіт (Додаток 3).

4. Звіт про виконання кошторису (Додаток 4).

5. Акт випробування науково-технічної продукції (Додаток 5).*

6. Акт прийняття передачі спеціального, стандартного устаткування, матеріалів та нематеріальних активів (Додаток 6).

7. Анотований звіт за проектом (Додаток 7).

8. Протокол засідання з висновком про відповідність (невідповідність) виконаної роботи Технічному завданню та Календарному плану.

____________
* включається до Примірного договору у разі необхідності.

Опрос