Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерный договор о проведении расчетов между предприятиями, предоставляющими услуги по теплоснабжению, и поставщиками природного газа для погашения задолженности за использованный природный газ с применением финансовых казначейских векселей

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 13.12.2013

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР N ___
про проведення розрахунків між підприємствами, які надають послуги з теплопостачання, та постачальниками природного газу для погашення заборгованості за використаний природний газ із застосуванням фінансових казначейських векселів

________________________________
(місце укладення договору)

___ ____________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________________
(назва розпорядника бюджетних коштів, який отримуватиме фінансові казначейські векселі в органі Казначейства)

в особі _______________________________________________________________________________
                                                                          (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - перший векселедержатель), що діє на підставі
_____________________________________________________________________________________;
підприємство, установа, організація
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (повне найменування)
в особі _________________________________________________________________________ (далі -
                                                                    (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
другий векселедержатель), що діє на підставі
_____________________________________________________________________________________;
підприємство, установа, організація
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (повне найменування)
в особі _________________________________________________________________________ (далі -
                                                                    (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
третій векселедержатель), що діє на підставі
_____________________________________________________________________________________;
підприємство, установа, організація
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (повне найменування)
в особі _________________________________________________________________________ (далі -
                                                                    (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
останній векселедержатель), що діє на підставі
_____________________________________________________________________________________,
(разом далі - сторони), уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Предметом договору є проведення розрахунків між підприємствами, які надають послуги з теплопостачання, та постачальниками природного газу для погашення заборгованості за використаний природний газ із застосуванням фінансових казначейських векселів відповідно до Порядку видачі, обігу, обліку фінансових казначейських векселів, виданих як електронний документ, та сплати за ними, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 N 683.

2. Порядок проведення взаєморозрахунків

2.1. Перший векселедержатель отримує від органу Казначейства фінансові казначейські векселі на загальну суму _______________ гривень.

2.2. Перший векселедержатель здійснює індосацію фінансового казначейського векселя другому векселедержателю для погашення заборгованості в сумі _____________ гривень з різниці в тарифах на теплову енергію.

2.3. Другий векселедержатель здійснює індосацію фінансового казначейського векселя третьому векселедержателю для погашення кредиторської заборгованості у сумі ________________ гривень за спожиті енергоносії згідно з договором від ____________ N ___________.

2.4. Третій векселедержатель здійснює індосацію фінансового казначейського векселя останньому векселедержателю для погашення кредиторської заборгованості у сумі ________________ гривень за спожиті енергоносії згідно з договором від ____________ N ___________.

2.5. Індосамент у межах цього договору вчинюється векселедержателем (крім Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України") на підставі виданої ним довіреності, через оператора - орган Казначейства з урахуванням вимог Порядку видачі, обігу, обліку фінансових казначейських векселів, виданих як електронний документ, та сплати за ними, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 N 683.

2.6. Права сторін за фінансовими казначейськими векселями у встановленому законодавством порядку підтверджуються оператором.

3. Зобов'язання сторін

3.1. З метою виконання цього договору сторони зобов'язуються:

3.1.1. забезпечити подання до органу Казначейства та Мінфіну цього договору;

3.1.2. здійснювати погашення заборгованості фінансовими казначейськими векселями;

3.1.3. обмінюватися наявною інформацією для задоволення взаємних інтересів у процесі виконання цього договору;

3.1.4. забезпечити вжиття всіх дій, необхідних для реалізації цього договору.

4. Відповідальність сторін

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання своїх зобов'язань за цим договором відповідно до законодавства.

5. Строк дії договору

5.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами, скріплення печатками і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим договором.

6. Інші умови

6.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього договору, вирішуються шляхом проведення переговорів між сторонами. Якщо спірні питання неможливо вирішити шляхом проведення переговорів, вони вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

6.2. Договір є дійсним лише у разі проведення розрахунків із застосуванням фінансових казначейських векселів.

6.3. Сторони засвідчують, що після виконання цього договору вони не мають одна до одної жодної претензії стосовно предмета договору.

6.4. Внесення змін до цього договору чи його розірвання здійснюється за взаємною згодою сторін шляхом укладення додаткових договорів.

6.5. Договір укладається в кількості примірників, що відповідає кількості сторін. Додатково складаються два примірники для органу Казначейства та Мінфіну. Кожен з примірників договору має однакову юридичну силу.

6.6. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

Сума договору ______________________________ гривень (сума прописом).

7. Реквізити сторін

ПЕРШИЙ ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ
________________________________________
(розпорядник бюджетних коштів, який отримуватиме
фінансові казначейські векселі в органах Казначейства)
 
р/р
Код банку
ЄДРПОУ
 
Керівник ______________
Головний бухгалтер ______________
 

ДРУГИЙ ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ
________________________________________
                       (теплопостачальна організація)
 
 
р/р
Код банку
ЄДРПОУ
 
Керівник ______________
Головний бухгалтер ______________
 

ТРЕТІЙ ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ
________________________________________
                     (газопостачальна організація)
 
р/р
Код банку
ЄДРПОУ
 
Керівник __________________
Головний бухгалтер ______________
 

ОСТАННІЙ ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"
 
р/р
Код банку
ЄДРПОУ
 
Керівник ______________
Головний бухгалтер ______________

 

Опрос