Идет загрузка документа (116 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заказ на копирование документов [Национального архивного фонда Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 05.12.2013

Форма

(найменування архівної установи)

ЗАМОВЛЕННЯ N _____ ___________
                                                               (дата)
НА КОПІЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

________________________________________
(посада, прізвище, ініціали керівника архівної установи)

Прошу виготовити для _________________________________________________________________
                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові користувача або представника юридичної особи)
копії документів:

Копії документів прошу надіслати поштою / електронною поштою.

"___" ____________ 20__ року

__________________
                (підпис)

_______________________________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище користувача (замовника))

Відмітка про оплату вартості замовлення __________________________________________________

__________________
                 (підпис)

_______________________________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище бухгалтера)

Прийнято на копіювання

"___" ____________ 20__ року

__________________
                (підпис)

_______________________________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище виконавця)

Виконано

"___" ____________ 20__ року

__________________
                (підпис)

_______________________________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище виконавця)

Замовлення одержав

"___" ____________ 20__ року

__________________
                (підпис)

_______________________________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище користувача (замовника), повноважного представника або працівника архіву, якщо замовлення надіслане поштою)

____________
* Обов'язково зазначається наявність зворотного боку аркушів, якщо вони підлягають копіюванню (наприклад, арк. 1 та зворот або арк. 4 та зворот). Якщо аркуші справи копіюються підряд, потрібно зазначити, з якого до якого аркуша копіювати, не перераховуючи зворотів (наприклад, 1 - 10 арк. та звороти). У разі виготовлення цифрової копії зазначається вид електронного носія (диск, флеш-карта) архіву чи власний.

** Підраховується кількість аркушів, що підлягають копіюванню, з урахуванням їх зворотного боку.

(додаток 5 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 27.06.2018 р. N 2059/5)

 

Форма

(найменування архівної установи)

ЗАМОВЛЕННЯ N _____ ___________
                                                               (дата)
НА КОПІЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ
КОРИСТУВАЧА

________________________________________
(посада, прізвище, ініціали керівника архівної установи)

Прошу дозволити мені _________________________________________________________________
                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові користувача)
виготовити копії документів:

Зобов'язуюсь дотримуватися вимог Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 листопада 2013 року N 2438/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2013 року за N 1983/24515.

"___" ____________ 20__ року

____________________
(підпис користувача)

Завідувач читального залу архіву

___________
        (підпис)

___________________________
     (ініціали (ініціал імені), прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Опрос