Идет загрузка документа (186 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт проведения плановой/внеплановой проверки соблюдения лицензиатом Лицензионных условий осуществления туроператорской деятельности

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.12.2013
Утратил силу

АКТ
проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                      (найменування юридичної особи)
код згідно з ЄДРПОУ , ___________________________________________________
                                                                                                                                     (місцезнаходження, телефон)
_____________________________________________________________________________________

Перевірено:
_____________________________________________________________________________________
                        (найменування об'єкта (відокремленого підрозділу) юридичної особи, місцезнаходження, телефон)
_____________________________________________________________________________________

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Підстави для здійснення перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від  р. N  "Про затвердження плану перевірок"
Наказ від  р. N  "Про проведення планової (позапланової) перевірки"
Направлення на перевірку від  р. N  
  

  планова
  позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

число

місяць

рік

години

Розділ I
Особи, що беруть участь у заході:

Посадові особи органу ліцензування: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (посади, прізвища, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (посади, прізвища, ім'я та по батькові)

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була у період з  р. по  р.;

Акт перевірки від  р.

  була у період з  р. по  р.;

Акт перевірки від  р.

Розділ II

I. Питання, що підлягають перевірці

N
з/п

Питання, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1. Загальні вимоги

1.1

Відомості у документах, поданих для отримання ліцензії, достовірні

 

 

 

 

статті 10, 21 ЗУ N 1775-III

1.2

Про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, до органу ліцензування подано повідомлення своєчасно

 

 

 

 

статті 8, 17 ЗУ N 1775-III;
пункт 1.7 розділу I Ліцензійних умов

1.3

Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (у разі якщо такі розпорядження видавались) виконано своєчасно

 

 

 

 

стаття 20 ЗУ N 1775-III;
стаття 7 ЗУ N 877-V

2. Організаційні вимоги

2.1

Туристичні послуги надаються в обсягах та в строки, обумовлені умовами договору про туристичне обслуговування

 

 

 

 

статті 20, 24 ЗУ N 324/95-ВР;
підпункт 1 пункту 2.1 розділу II Ліцензійних умов

2.2

Вимоги законодавства України в сфері міграції, а також протидії торгівлі людьми щодо недопущення фактів здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина, вербування, переміщення, переховування, передача або удержання людини, вчинене з метою сексуальної, трудової та інших видів експлуатації, громадян виконуються

 

 

 

 

стаття 7 ЗУ N 3739-VI;
підпункт 2 пункту 2.1 розділу II Ліцензійних умов

2.3

Вимоги щодо інформування туристів про можливі небезпеки під час подорожі виконуються

 

 

 

 

стаття 13 ЗУ N 324/95-ВР;
підпункт 3 пункту 2.1 розділу II Ліцензійних умов

2.4

Документи, пов'язані з провадженням туроператорської діяльності, наявні

 

 

 

 

статті 15, 16, 17, 20 ЗУ N 324/95-ВР; пункт 2.2 розділу II Ліцензійних умов

2.5

Наявність поданої у визначені строки та в повному обсязі статистичної інформації за формами державної статистичної звітності N 1-ТУР, N 1-ТУР(к)

 

 

 

 

стаття 24 ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 2.3 розділу II Ліцензійних умов;
наказ N 96

2.6

Не відшкодовані збитки, завдані туристам, відсутні

 

 

 

 

стаття 10 ЗУ N 1023-XII;
стаття 15 ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 2.4 розділу II Ліцензійних умов

2.7

Договори про туристичне обслуговування в письмовій (електронній) формі наявні

 

 

 

 

стаття 20 ЗУ N 324/95-ВР;
ЗУ N 851-IV;
пункт 2.5 розділу II Ліцензійних умов

2.8

Присутність керівника, або його заступника, або уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування планової (позапланової) перевірки додержання вимог цих Ліцензійних умов забезпечена

 

 

 

 

пункт 2.6 розділу II Ліцензійних умов

3. Загальні вимоги до офісного приміщення для провадження туроператорської діяльності

3.1

Власне або орендоване офісне приміщення наявне

 

 

 

 

пункт 29 ПКМУ N 756;
пункт 3.1 розділу III Ліцензійних умов

3.2

Інформаційна вивіска або інформаційна табличка чи зовнішня реклама із зазначенням повного найменування туроператора наявна

 

 

 

 

стаття 17 ЗУ N 1023-XII;
підпункт 1 пункту 3.1 розділу II Ліцензійних умов

3.3

Телефонний та факсимільний зв'язок, доступ до мережі "Інтернет" наявні

 

 

 

 

підпункт 2 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов

3.4

Інформація про режим роботи туроператора наявна

 

 

 

 

стаття 17 ЗУ N 1023-XII;
підпункт 2 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов

3.5

Туроператор розмістив на видному та доступному для туриста місці в тій частині службового приміщення (офісу), де здійснюється укладання договорів на туристичне обслуговування, інформацію та документи, передбачені Ліцензійними умовами

 

 

 

 

стаття 4 ЗУ N 1023-XII;
пункт 3.2 розділу III Ліцензійних умов

3.6

Інформування органу ліцензування про дату та строк тимчасового закриття службового приміщення (офісу) здійснюється вчасно

 

 

 

 

пункти 3.3, 3.4 розділу III Ліцензійних умов

4. Кваліфікаційні вимоги

4.1

У керівника туроператора, його філії, іншого відокремленого підрозділу наявні диплом про здобуття вищої освіти, стаж роботи у сфері туризму не менше 3 років, що підтверджено записом в трудовій книжці, або вища освіта у сфері туризму, що підтверджена дипломом про здобуття вищої освіти

 

 

 

 

пункт 4.1 розділу IV Ліцензійних умов

4.2

У керівника туроператора, його філії, іншого відокремленого підрозділу туроператора, головного бухгалтера відсутня заборона здійснювати цей вид господарської діяльності, займати керівні посади за вироком суду, який набрав законної сили, та непогашена судимість за вчинення корисливих злочинів у цій сфері

 

 

 

 

пункт 4.2 розділу IV Ліцензійних умов

4.3

У штаті туроператора наявні не менше 30 відсотків працівників, які мають стаж роботи у сфері туризму не менше 3 років, що підтверджено записами в трудових книжках, або наявна вища освіта у сфері туризму, що підтверджено дипломами про здобуття вищої освіти

 

 

 

 

пункт 4.3 розділу IV Ліцензійних умов

5. Фінансове забезпечення відповідальності туроператорів

5.1

Нотаріально засвідчена копія довідки банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення цивільної відповідальності наявна

 

 

 

 

стаття 15 ЗУ
N 324/95-ВР
;
пункт 29 ПКМУ N 756;
пункт 5.1 розділу V Ліцензійних умов

5.2

Фінансове забезпечення цивільної відповідальності туроператора протягом дії ліцензії безперервне

 

 

 

 

стаття 15 ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 5.2 розділу V Ліцензійних умов

6. Загальні вимоги до укладання договорів при здійсненні туристичної діяльності

6.1

Інформування туристів про умови надання туристичних послуг до укладання договору здійснюється

 

 

 

 

стаття 191 ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 6.1 розділу VI Ліцензійних умов

6.2

Договори на туристичне обслуговування наявні, якість туристичних послуг відповідає умовам договору

 

 

 

 

стаття 20 ЗУ N 324/95-ВР;
пункти 6.2, 6.3 розділу VI Ліцензійних умов

6.3

Агентські договори, копія документа, що підтверджує фінансове забезпечення цивільної відповідальності агента перед туристами (гарантія банку або іншої кредитної установи)

 

 

 

 

Статті 15, 20 ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 6.4 розділу VI Ліцензійних умов

7. Вимоги до забезпечення страхового захисту туристів

7.1

Договори на обов'язкове страхування (медичне та від нещасного випадку) укладені із страховою компанією на кожного туриста, що здійснює туристичні подорожі, та туроператор завчасно отримав підтвердження про укладання туристами договорів на обов'язкове страхування (медичне та від нещасного випадку) (у разі самостійного укладання туристами договорів на обов'язкове страхування (медичне та від нещасного випадку) шляхом отримання копії належним чином укладеного договору страхування)

 

 

 

 

стаття 16 ЗУ N 324/95-ВР;
пункти 7.1, 7.2 розділу VII Ліцензійних умов

7.2

У договорах страхування передбачено надання медичної допомоги туристам і відшкодування їх витрат при настанні страхового випадку безпосередньо в країні (місці) тимчасового перебування

 

 

 

 

стаття 16 ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 7.3 розділу VII Ліцензійних умов

7.3

Інформація про умови страхування доведена до відома туриста до укладення договору на туристичне обслуговування

 

 

 

 

стаття 191 ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 7.3 розділу VII Ліцензійних умов

7.4

Облік виданих туристам договорів страхування ведеться

 

 

 

 

стаття 24 ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 7.7 розділу VII Ліцензійних умов

7.5

Інформування органу ліцензування про настання нещасного випадку та (або) заподіяння шкоди життю чи здоров'ю туриста, пов'язаних з наданням послуг з перевезення та (або) розміщення в період надання обумовлених договором на туристичне обслуговування послуг здійснюється вчасно

 

 

 

 

стаття 13 ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 7.8 розділу VII Ліцензійних умов

8. Вимоги до здійснення туроператорської діяльності

8.1

Діяльність, не передбачена Законом України "Про туризм", ліцензією на туроператорську діяльність, Ліцензійними умовами, не здійснюється

 

 

 

 

стаття 5 ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 8.1 розділу VIII Ліцензійних умов

8.2

Туроператором під час організації виїзного туризму оформлено та видано туристу безпосередньо або через турагента такі документи:

 

 

 

 

ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 8.3 розділу VIII Ліцензійних умов

8.2.1

договір з туристом на туристичне обслуговування або ваучер, якщо договір укладається шляхом видачі ваучера

 

 

 

 

ЗУ N 324/95-ВР;
абзац другий пункту 8.3 розділу VIII Ліцензійних умов

8.2.2

договір на обов'язкове (медичне та від нещасного випадку) страхування (крім випадку самостійного укладення такого договору туристом)

 

 

 

 

ЗУ N 324/95-ВР;
абзац третій пункту 8.3 розділу VIII Ліцензійних умов

8.2.3

проїзні документи (квитки, в тому числі електронні квитки), якщо перевезення входить до складу послуг, передбачених договором на туристичне обслуговування

 

 

 

 

ЗУ N 324/95-ВР;
абзац четвертий пункту 8.3 розділу VIII Ліцензійних умов

8.3

Туроператором під час організації внутрішнього туризму оформлено та видано туристу безпосередньо або через турагента такі документи:

 

 

 

 

ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 8.5 розділу VIII Ліцензійних умов

8.3.1

договір з туристом на туристичне обслуговування або ваучер, якщо договір укладається шляхом видачі ваучера

 

 

 

 

ЗУ N 324/95-ВР;
абзац другий пункту 8.5 розділу VIII Ліцензійних умов

8.3.2

договір на обов'язкове (медичне та від нещасного випадку) страхування (крім випадку самостійного укладення такого договору туристом)

 

 

 

 

ЗУ N 324/95-ВР;
абзац третій пункту 8.5 розділу VIII Ліцензійних умов

8.3.3

проїзні документи (квитки, в тому числі електронні квитки), якщо перевезення входить до складу послуг, передбачених договором на туристичне обслуговування

 

 

 

 

ЗУ N 324/95-ВР;
абзац четвертий пункту 8.5 розділу VIII Ліцензійних умов

Позначення, що застосовуються у цьому розділі

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

"НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання, що перевіряється.

"НП" - не перевірялося у даного суб'єкта господарювання.

Розділ III. Порушення вимог законодавства, виявлені під час планової (позапланової) перевірки

N
з/п

НД1, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

 

реквізити норми

реквізити НД2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Нормативний документ.

2 Реквізити НД мають відповідати позначенням, вказаним у розділі VII цього акта проведення планової/позапланової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності.

Розділ IV.

Цей розділ заповнюється виключно посадовими особами та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки суб'єкт господарювання письмово попереджений не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

 

частина четверта статті 5 ЗУ N 877-V

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують особи перевіряючих, пред'явлено

 

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

3

Копію посвідчення на перевірку надано

 

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

 

частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877-V

5

Перед початком проведення перевірки суб'єкта господарювання ознайомлено з підставою для проведення позапланового заходу з наданням йому копії відповідного документа

 

 

 

 

частина третя статті 6 ЗУ N 877-V

Розділ V. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки, що мають місце з боку суб'єкта господарювання

N
з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ VI. Прикінцеві положення

Акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в органі ліцензування.

Підписи осіб, що брали участь у перевірці:

_____________________
(посада)

_______________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________
(посада)

_______________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________
(посада)

_______________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Акт перевірки складено "___" ____________ 20__ р.

Примірник акта перевірки отримано:

_____________________
(посада)

_______________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Розділ VII. Акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені під час перевірки

N
з/п

Позначення НД1

Назва НД

Затверджено

вид НД та назва органу

дата та номер НД

А

1

2

3

4

1. Закони України

1.1

ЗУ N 1023-XII

"Про захист прав споживачів"

Закон України

12.05.91
N 1023-XII

1.2

ЗУ N 24/95-ВР

"Про туризм"

Закон України

15.09.95
N 324/95-ВР

1.3

ЗУ N 1775-III

"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

Закон України

01.06.2000
N 1775-III

1.4

ЗУ N 851-IV

"Про електронні документи та електронний документообіг"

Закон України

22.05.2003
N 851-IV

1.5

ЗУ N 877-V

"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Закон України

05.04.2007
N 877-V

1.6

ЗУ N 3739-VI

"Про протидію торгівлі людьми"

Закон України

20.09.2011
N 3739-VI

2. Постанови Кабінету Міністрів України та накази органів державної виконавчої влади

2.1

ПКМУ N 756

"Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності"

Постанова Кабінету Міністрів України

04.07.2001
N 756

2.2

наказ N 96

"Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань туризму та інструкцій щодо їх заповнення"

Державний комітет статистики України

04.03.98
N 96
,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.03.98
за N 182/2622

2.3

наказ N 465

"Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності"

Міністерство інфраструктури України

10.07.2013
N 465
,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України
30 липня 2013 року
за N 1275/23807

____________

Опрос