Идет загрузка документа (186 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт об отказе лицензиата в проведении плановой/внеплановой проверки

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.12.2013
Утратил силу

АКТ
про відмову ліцензіата в проведенні планової/позапланової перевірки

N _____

 

_____________________
(населений пункт)

"___" ____________ 20__ року

Голова комісії ________________________________________________________________________
                                                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
та члени комісії: _______________________________________________________________________
                                                                                                       (посади, прізвища, ім'я, по батькові)
за участю представника(ів) _____________________________________________________________,
                                                                                                   (посада(и), прізвище(а), ім'я, по батькові)
посвідчення на проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності N ____________ з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року у _________________________________________________________,
                                                                                                                    (найменування ліцензіата)
код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження юридичної особи
_____________________________________________________________________________________,
ліцензія серія ____________ N ______________________, видана "___" ____________ 20__ року, на провадження _________________________________________________________________________
                                                                                                               (вид діяльності)
у присутності _________________________________________________________________________
                                                              (посада, прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи ліцензіата)
або за відсутності ______________________________________________ встановили факт відмови ліцензіата у проведенні планової/позапланової перевірки діяльності ліцензіата з питань додержання Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 10 липня 2013 року N 465, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 липня 2013 року за N 1275/23807 (далі - Ліцензійні умови),

УСТАНОВИЛИ, що під час намагання членів комісії провести планову/позапланову перевірку
додержання __________________________________________________________________________
                                                                                                         (найменування ліцензіата)
вимог Ліцензійних умов ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
            (описуються дії ліцензіата, що вказують на відмову ліцензіата у проведенні планової/позапланової перевірки,
                    та відповідні дії комісії; зазначаються особи, що засвідчують факт відмови ліцензіата від проведення
                    планової/позапланової перевірки (за їх наявності), листи (заяви, повідомлення) ліцензіата, інших осіб,
                      що містять інформацію щодо фактичної відмови від проведення планової/позапланової перевірки
                                                   або ухиляння ліцензіата від проведення планової/позапланової перевірки)

Документи, що підтверджують відмову ___________________________________________________
                                                                                                                                       (найменування ліцензіата)
у проведенні планової/позапланової перевірки, а саме: ______________________________________
                                                                                                                                             (зазначаються реквізити документів)
_____________________________________________________________________________________,
додаються до цього акта та є його невід'ємною частиною.

Відповідно до вимог ___________________________________________________________________
                                                                                                       (зазначається структурна одиниця)
Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 10 липня 2013 року N 466, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2013 року за N 1310/23842, дії
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (найменування ліцензіата)
є відмовою ліцензіата в проведенні планової/позапланової перевірки.

Цей акт складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________
(підпис)

Члени комісії:

__________________________________________
(прізвища, ім'я, по батькові)

______________
(підписи)

З актом ознайомлений та один примірник отримав:

Керівник або уповноважений представник ліцензіата _______________
                                                                                                                                      (підпис)

_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Опрос