Идет загрузка документа (186 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт о невозможности лицензиата обеспечить выполнение Лицензионных условий осуществления туроператорской деятельности

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.12.2013
Утратил силу

АКТ
про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

N _____

 

_____________________
(населений пункт)

"___" ____________ 20__ року.

Голова комісії ________________________________________________________________________
                                                                                                        (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
та члени комісії: _______________________________________________________________________
                                                                                                             (посада, прізвища, ім'я, по батькові)
за участю представника(ів) ______________________________________________________________
                                                                                               (посада(и), прізвище(а), ім'я, по батькові)
на підставі порушень, які зазначені в акті проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності від "___" ____________ 20__ року N ___, у присутності _______________________________________________________________
                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)

УСТАНОВИЛИ:

Виявлені під час проведення планової/позапланової перевірки
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (найменування ліцензіата)
додержання Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 10 липня 2013 року N 465, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 липня 2013 року за N 1275/23807 (далі - Ліцензійні умови), __________________
_____________________________________________________________________________________,
              (зазначаються виявлені порушення Ліцензійних умов, наведені у пункті 7.7 розділу VII Порядку контролю за
          додержанням Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затвердженого наказом Міністерства
                  інфраструктури України від 10 липня 2013 року N 466, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
                                                                                      02 серпня 2013 року за N 1310/23842)
які дають підставу вважати _____________________________________________________________
                                                                                                                    (найменування ліцензіата)
таким, що не може забезпечити виконання вимог Ліцензійних умов.

Цей акт складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________
(підпис)

Члени комісії:

__________________________________________
(прізвища, ім'я, по батькові)

______________
(підписи)

З актом ознайомлений та один примірник отримав:

 

Керівник або уповноважений представник ліцензіата

______________
(підпис)

_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Опрос