Идет загрузка документа (186 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт об установлении факта передачи лицензии или ее копии другому юридическому или физическому лицу для осуществления хозяйственной деятельности

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.12.2013
Утратил силу

АКТ
про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності

N _____

 

_____________________
(населений пункт)

"___" ____________ 20__ року.

Голова комісії ________________________________________________________________________
                                                                                                        (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
та члени комісії: _______________________________________________________________________
                                                                                                       (посади, прізвища, ім'я, по батькові)
за участю представника(ів) ______________________________________________________________
                                                                                                             (посада(и), прізвище(а), ім'я, по батькові)
на підставі порушень, які зазначені в акті проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності від "___" ____________ 20__ року N ___, у присутності ______________________________________________________________
                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)

УСТАНОВИЛИ:

Під час проведення планової/позапланової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 10 липня 2013 року N 465, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 липня 2013 року за N 1275/23807 (далі - Ліцензійні умови), фактично встановлено, що ліцензіат передав ліцензію (її копію) серії __________ N _______, видану органом ліцензування, суб'єкту господарювання / фізичній особі
_____________________________________________________________________________________,
                                   (найменування суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
який, використовуючи таку ліцензію, провадив туроператорську діяльність.

Документи, що підтверджують туроператорську діяльність суб'єктом господарювання / фізичною особою, а саме: ______________________, додаються до цього акта та є його невід'ємною частиною.

Цей акт складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________
(підпис)

Члени комісії:

__________________________________________
(прізвища, ім'я, по батькові)

______________
(підписи)

Повідомляємо про те, що "___" ____________ 20__ року о ____ год. ____ хв. у приміщенні _______________ за адресою ____________________ відбудеться засідання органу ліцензування, де розглядатимуться матеріали перевірки додержання _________________________ Ліцензійних умов.
                                                                                                                               (найменування ліцензіата)

Запрошуємо ліцензіата або уповноважену особу ліцензіата взяти участь у зазначеному засіданні органу ліцензування.

У разі пред'явлення цього запрошення службі охорони приміщення не раніше ніж о ____ год. ____ хв. пред'явника буде поінформовано про номер кабінету, в якому відбудеться чергове засідання органу ліцензування.

З актом ознайомлений та один примірник отримав:

Керівник або уповноважений представник ліцензіата _______________
                                                                                                                                       (підпис)

_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Опрос