Идет загрузка документа (186 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт о выявлении недостоверных сведений в документах, поданных субъектом хозяйствования для получения лицензии

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.12.2013
Утратил силу

АКТ
про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії

N _____

 

_____________________
(населений пункт)

"___" ____________ 20__ року.

Голова комісії ________________________________________________________________________
                                                                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
та члени комісії: _______________________________________________________________________
                                                                                                          (посади, прізвища, ім'я, по батькові)
за участю представника(ів) ______________________________________________________________
                                                                                                       (посада(и), прізвище(а), ім'я, по батькові)
на підставі порушень, які зазначені в акті проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності від "___" ____________ 20__ року N ___, в присутності ______________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)

УСТАНОВИЛИ:

Під час проведення планової/позапланової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 10 липня 2013 року N 465, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 липня 2013 року за N 1275/23807 (далі - Ліцензійні умови), виявлено, що під час подання заяви від "___" ___________ 20__ року про видачу ліцензії ліцензіат додав документи, в яких зазначив недостовірні відомості, а саме:
_____________________________________________________________________________________
                                                      (зазначаються відомості, виявлені під час проведення перевірки з
_____________________________________________________________________________________
                                               порівнянням наданих відомостей у документах, доданих до поданої заяви)

Завірена в установленому порядку копія опису, а також копії документів з недостовірними даними та документи, що вказують на недостовірність даних, які містяться у зазначених вище документах, додаються до цього акта та є його невід'ємною частиною.

Цей акт перевірки складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________
(підпис)

Члени комісії:

__________________________________________
(прізвища, ім'я, по батькові)

______________
(підписи)

Повідомляємо про те, що "___" ____________ 20__ року о ____ год. ____ хв. у приміщенні _______________ за адресою ____________________ відбудеться засідання органу ліцензування, де розглядатимуться матеріали перевірки додержання _________________________ Ліцензійних умов.
                                                                                                                                (найменування ліцензіата)

Запрошуємо ліцензіата або уповноваженого представника ліцензіата взяти участь у зазначеному засіданні органу ліцензування.

У разі пред'явлення цього запрошення службі охорони приміщення не раніше ніж о ____ год. _____ хв. пред'явника буде поінформовано про номер кабінету, в якому відбудеться чергове засідання органу ліцензування.

З актом перевірки ознайомлений та один примірник отримав:

Керівник або уповноважена особа ліцензіата _______________
                                                                                                                  (підпис)

_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Опрос