Идет загрузка документа (186 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт о повторном нарушении лицензиатом Лицензионных условий осуществления туроператорской деятельности

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.12.2013
Утратил силу

АКТ
про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

N _____

 

_____________________
(населений пункт)

"___" ____________ 20__ року.

Голова комісії _________________________________________________________________________
                                                                                                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
та члени комісії: _______________________________________________________________________
                                                                                           (посади, прізвища, ім'я, по батькові)
за участю представника(ів) ______________________________________________________________
                                                                                                (посада(и), прізвище(а), ім'я, по батькові)
на підставі порушень, які зазначені в акті проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності від "___" ___________ 20__ року N ___, та акта проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності від "___" __________ 20__ року N ___ (в якому зафіксовано аналогічне порушення і який складений під час дії цієї самої ліцензії), в присутності
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)

УСТАНОВИЛИ:

Під час проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 10 липня 2013 року N 465, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 липня 2013 року за N 1275/23807 (далі - Ліцензійні умови), виявлено, що
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (найменування ліцензіата)
повторно допустив: ___________________________________________________________________,
                                                                                              (зазначаються порушення, допущені повторно)
що виявлено під час планової/позапланової перевірки.

Аналогічне порушення Ліцензійних умов було виявлено під час проведення планової/позапланової перевірки додержання __________________________________________________________________
                                                                                                                     (найменування ліцензіата)
Ліцензійних умов, що зазначено в акті проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності від "___" ____________ 20__ року N ______.

Цей акт складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

______________
(підпис)

__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Члени комісії:

______________
(підписи)

__________________________________________
(прізвища, ім'я, по батькові)

Повідомляємо про те, що "___" ____________ 20__ року о ____ год. ____ хв. у приміщенні ____________________ за адресою _______________ відбудеться засідання органу ліцензування, де розглядатимуться матеріали перевірки додержання __________________________________________
                                                                                                                                                       (найменування ліцензіата)
Ліцензійних умов.

Запрошуємо ліцензіата або уповноваженого представника ліцензіата взяти участь у зазначеному засіданні органу ліцензування.

У разі пред'явлення цього запрошення службі охорони приміщення не раніше ніж о ____ год. ____ хв. пред'явника буде поінформовано про номер кабінету, в якому відбудеться чергове засідання органу ліцензування.

З актом ознайомлений та один примірник отримав:

Керівник або уповноважений представник ліцензіата _______________
                                                                                                                                      (підпис)

_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Опрос