Идет загрузка документа (186 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Удостоверение на проведение плановой/внеплановой проверки соблюдения лицензиатом Лицензионных условий осуществления туроператорской деятельности

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.12.2013
Утратил силу

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

від "___" ____________ 20__ року N _____________________

Видане комісії на підставі наказу від "___" ____________ 20__ року N _____ на проведення у складі:
голови комісії ________________________________________________________________________,
                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
членів комісії:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
планової (позапланової) перевірки ліцензіата за місцезнаходженням
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (місцезнаходження, найменування ліцензіата)
додержання Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 10 липня 2013 року N 465, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 липня 2013 року за N 1275/23807, відповідно до отриманої ліцензії
серії ____________ N _____________________________________ від "___" ____________ 20__ року
на підставі ___________________________________________________________________________
                                                                                               (підстава для проведення перевірки)
за період з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року,
у строк з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

Інформація про проведення попередньої перевірки:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (тип заходу, строки його здійснення)
у період з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

Перелік питань, що є предметом перевірки і необхідність яких стала підставою для її
проведення: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                 (заповнюється у разі проведення позапланової перевірки)

Посвідчення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

Керівник (уповноважена особа) органу ліцензування ________________________________________

_____________________
(підпис)

 

________________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Опрос