Идет загрузка документа (767 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Наряд-допуск к ведению огневых работ на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.11.2013

НАРЯД-ДОПУСК
до ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних об'єктах

1. Об'єкт _____________________________________________________________________________
                                                                                               (цех, відділення, дільниця,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                         установка)

2. Місце роботи _______________________________________________________________________
                                                                                                  (цех, апарат, комунікація і таке інше)

3. Зміст робіт _________________________________________________________________________
                                                                                                               (їх характер і зміст)

4. Відповідальний за підготовку до проведення вогневих робіт _______________________________
                                                                                                                                                              (посада, прізвище, ініціали)

5. Відповідальний за ведення вогневих робіт _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (посада, прізвище, ініціали)

6. Перелік і послідовність підготовчих заходів і заходів безпеки під час виконання вогневих робіт:

а) при підготовчих роботах _____________________________________________________________

б) при веденні вогневих робіт ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

в) після закінчення робіт _______________________________________________________________

7. Начальник об'єкта ___________________________________________________________________
                                                                                                                                (підпис)

8. Склад бригади і відмітка про проходження інструктажу

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Кваліфікація

З умовами роботи ознайомлений, інструктаж пройшов

Інструктаж провів

підпис

дата

9. Результати аналізу повітря

Дата і час відбору проб

Місце відбору проб

Результат аналізу повітря

Підпис особи, яка проводила аналіз

10. Заходи, передбачені в пункті 6а, виконані ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                       (дата, підпис особи, відповідальної за підготовку вогневих робіт)

11. Робоче місце підготовлено до проведення вогневих робіт _________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                        (дата, підпис особи, відповідальної за проведення вогневих робіт)

12. Дозволяю ведення вогневих робіт _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (дата, підпис начальника об'єкта)
з __ год. __ хв. "___" ____________ 20__ р., до __ год. __ хв. "___" ____________ 20__ р.

13. Узгоджено:

Представник пожежної охорони _________________________________________________________
                                                                                                                                   (дата, підпис)

Інженер з охорони праці ________________________________________________________________
                                                                                                                            (дата, підпис)

14. Наряд-допуск (дозвіл) продовжений:

Дата і місце проведення робіт

Результат аналізу повітряного середовища

Можливості проведення робіт підтверджую

відповідальний за підготовку робіт

відповідальний за проведення робіт

представник пожежної служби

керівник структурного підрозділу, де проводяться вогневі роботи, особа, що його заміщає

Узгоджено ___________________________________________________________________________
                                                                      (прізвище, ім'я, посада особи, яка затвердила наряд-допуск)

Робота закінчена в повному обсязі, робочі місця приведені в порядок, люди виведені, наряд-допуск закрито о __ год. __ хв. "___" ____________ 20__ року.

Відповідальний за ведення вогневих робіт _________________________
                                                                                                                           (підпис)

Начальник об'єкта (відділу, відділення, установки, дільниці) _______________________________
                                                                                                                                                                       (підпис)

Примітки:

1. Наряд-допуск виписується у двох примірниках: один примірник залишається в особи, відповідальної за проведення робіт, другий передається пожежній охороні складу для зберігання протягом року.

2. Перелік робіт, які проводяться з оформленням наряду-допуску, та осіб, яким надається право їх видачі, визначається умовами та видами робіт, складається керівником охорони праці, погоджується з заступником начальника складу пального з технічної частини (головним інженером) та затверджується начальником складу. У разі необхідності зміни виду робіт, збільшення обсягу робіт або збільшення робочого місця оформляється новий наряд-допуск.

3. Проведення робіт та їх продовження повинно узгоджуватися з фахівцем з пожежної охорони складу, а в разі їх відсутності - зі службою охорони праці.

4. Перевірка впорядкування робочого місця до пожежобезпечного стану здійснюється особою, відповідальною за пожежну безпеку за місцем проведення тимчасових вогневих робіт.

Опрос