Идет загрузка документа (78 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Решение о перенесении ранее определенных сроков рассрочки (отсрочки) денежных обязательств (налогового долга)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.11.2013

РІШЕННЯ N ___
про перенесення раніше визначених строків розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу)

(непотрібне викреслити)

від ___ ____________ 20__ року

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                      (посада, прізвище, ініціали)

розглянувши заяву

 


(код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків*)

 

 


(найменування платника податків
(прізвище, ім'я, по батькові))

,

та керуючись статтею 191 розділу I та статтею 100 глави 9 розділу II Податкового кодексу України
вирішив(ла) перенести строк сплати сум розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань (податкового боргу), визначених у договорі від ___ ____________ 20__ року N _____ (Рішення від ___ ____________ 20__ року N _______________),

N
з/п

Найменування податку, збору

Код бюджетної класифікації

Усього

У тому числі

основний платіж

основний платіж за актом документальної перевірки

штрафні (фінансові) санкції (штрафи)

пеня

з ___ ____________ 20__ року на ___ ____________ 20__ року

_____________________________
  (посада особи, яка прийняла рішення)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті).

Опрос