Идет загрузка документа (78 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Решение об отмене рассрочки (отсрочки) денежных обязательств (налогового долга)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.11.2013

РІШЕННЯ N ___
про скасування розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу)

(непотрібне викреслити)

від ___ ____________ року

Я, ____________________________________________________________________________________,
                                                                                      (посада, прізвище, ініціали)
на підставі статті 191 розділу I та статті 100 глави 9 розділу II Податкового кодексу України вирішив скасувати з "___" ____________ 20___ року рішення від "___" ____________ 20__ року N ___ про розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу)
        (непотрібне викреслити)
_______________________________________________________________________________________
               (найменування платника податків (прізвище, ім'я, по батькові), код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер
            облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
               переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
                                       повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті))

у зв'язку з ______________________________________________________________________________
                                                              (зазначається причина, внаслідок якої прийнято відповідне рішення)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_____________________________
(посада особи, яка прийняла рішення)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Опрос