Идет загрузка документа (78 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор о рассрочке (отсрочке) денежных обязательств (налогового долга)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.11.2013

ДОГОВІР
про розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу)

від ___ ________________ року N ___

Орган доходів і зборів в особі ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
що діє на підставі статті 191 розділу I та статті 100 глави 9 розділу II Податкового кодексу України, з одного боку, та
_____________________________________________________________________________________
                                                            (найменування платника податків (прізвище, ім'я, по батькові))
(далі - Платник) в особі ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
що діє на підставі _____________________________________________________________________,
з другого боку, уклали цей договір відповідно до рішення від ___ ____________ 20__ року N ____
_____________________________________________________________________________________

I. Предмет та умови договору

Орган доходів і зборів надає Платнику розстрочення (відстрочення) сплати грошових зобов'язань (податкового боргу) на загальну суму ______________________________________________________
                                                                                                                                (сума цифрами і словами)
______________________________________________________________________________________
під проценти строком з ______________ до ______________.

Розмір процентів дорівнює розміру пені, визначеному пунктом 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

Розстрочені (відстрочені) суми грошових зобов'язань (податкового боргу) сплачуються:

 
N
з/п

Найменування податків, зборів

Код бюджетної класифі-
кації

Усього, грн

У тому числі

У тому числі за строками сплати

основ-
ний платіж

основний платіж за актом докумен-
тальної перевірки

штрафна (фінансова) санкція (штраф)

пеня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос