Идет загрузка документа (78 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Решение о рассрочке (отсрочке) денежных обязательств (налогового долга)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.11.2013

РІШЕННЯ N ___
про розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу)

(непотрібне викреслити)

від ___ ____________ 20__ року

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                                        (посада, прізвище, ініціали)

розглянувши заяву

 


(код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків*)

 

 


(найменування платника податків
(прізвище, ім'я, по батькові))

,

на підставі статті 191 розділу I та статті 100 глави 9 розділу II Податкового кодексу України вирішив(ла) надати розстрочення (відстрочення) сплати грошових зобов'язань (податкового боргу)
                                                      (непотрібне викреслити)
під проценти за грошовими зобов'язаннями (податковим боргом):

N
з/п

Назва податку, збору

Код бюджетної класифікації

Усього

У тому числі

основний платіж

основний платіж за актом документальної перевірки

штрафна (фінансова) санкція (штраф)

пеня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розстрочення (відстрочення) надається
           (непотрібне викреслити)

з

 


(дата)

 по

 


(дата)

Строки і сума сплати розстроченого (відстроченого) грошового зобов'язання (податкового боргу)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________
(посада особи, яка прийняла рішення)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

____________
* Або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті).

Опрос