Идет загрузка документа (66 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Уведомление о бесхозном имуществе, которое предлагается передать на реализацию

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.11.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ
про безхазяйне майно, яке пропонується передати на реалізацію

N з/п

Код органу доходів і зборів

Найме-
нування органу доходів і зборів та контактні телефони

Код товарної групи

Найме-
нування безхазяй-
ного майна та його коротка характе-
ристика

Оди-
ниця виміру

Кіль-
кість

Дата і номер акта опису і попе-
редньої оцінки безха-
зяйного майна

Загальна вартість за поперед-
ньою оцінкою (грн)

Дата і номер акта опису, оцінки і передачі безха-
зяйного майна

Загальна вартість за актом опису, оцінки і передачі безха-
зяйного майна

Сума, яку перед-
бача-
ється отри-
мати до бюд-
жету (без ПДВ)

Сума ПДВ

Сума акциз-
ного податку

Наймену-
вання суб'єкта господа-
рювання, якому буде передане на реалізацію безхазяйне майно, та біржі (за наявності), на якій буде здійсню-
ватись продаж безхазяй- ного майна, їх контактні телефони

% комісійної винаго-
роди

Сума комісійної винагороди

Детальне обґрунтуван-
ня розміру комісійної винагороди

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос