Идет загрузка документа (66 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт описи, оценки и передачи бесхозного имущества

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.11.2013

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________
(посада)
___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
"___" ____________ 20__ року

М. П.

АКТ N ___
опису, оцінки та передачі безхазяйного майна

"___" ____________ 20__ року

Комісія у складі:
представників ________________________________________________________________________
                                                                        (найменування органу доходів і зборів)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                               (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
представника
_____________________________________________________________________________________
       (найменування суб'єкта господарювання, що приймає безхазяйне майно для подальшого розпорядження, посада
                                                                               та прізвище, ім'я, по батькові особи)
_____________________________________________________________________________________,
представника
_____________________________________________________________________________________
       (найменування суб'єкта господарювання, що здійснював зберігання безхазяйного майна, посада та прізвище, ім'я,
                                                                                                 по батькові особи)
_____________________________________________________________________________________,
на підставі Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року N 1340, провела опис і оцінку наведеного нижче майна та передає його
_____________________________________________________________________________________
                                    (на реалізацію, переробку, знищення, утилізацію, безоплатно - необхідне зазначити)

N з/п

Найменування безхазяйного майна (з детальною характеристикою кожного предмета)

Одиниця виміру і кількість

Посилання на прейскурант і артикул

Ціна одиниці (грн)

% зносу

Вартість одиниці з урахуванням зносу (грн)

Загальна вартість (грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом (словами) ______________________________________________________________ (грн)

Загальна сума, яка передбачається для перерахування до бюджету, ___________________ (грн),
у тому числі:

 

податок на додану вартість

___________________________ (грн),

 

акцизний податок

___________________________ (грн),

 

надходження від реалізації майна

___________________________ (грн)

Сума комісійної винагороди

_______________________________________________ (грн)

Цей акт складено у ____ примірниках.

Члени комісії (підписи):

 

 

_____________________,
_____________________,
_____________________,
_____________________

За цим актом безхазяйне майно, перелічене за порядковими номерами _______________, прийняв
_____________________________________________________________________________________
  (посада та прізвище, ім'я, по батькові особи - представника суб'єкта господарювання, що прийняла безхазяйне майно
                                                                                  для подальшого розпорядження)

__________________________
(дата)

__________________________
(підпис)

Додаткова інформація:
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (місце зберігання безхазяйного майна)

 

Опрос