Идет загрузка документа (66 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт описи и предварительной оценки бесхозного имущества

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.11.2013

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________
(посада)
___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

_____________
(дата)

_________
(підпис)

 

М. П.

 

АКТ N ___
опису і попередньої оцінки безхазяйного майна

"___" ____________ 20__ року

Комісія у складі:
представника органу доходів і зборів _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                             (найменування органу доходів і зборів, посада, прізвище, ім'я, по батькові)
представника _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
            (найменування органу, організації, що зберігає безхазяйне майно, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи)
представника _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
          (найменування суб'єкта господарювання, який прийняв безхазяйне майно на зберігання, посада, прізвище, ім'я,
                                                                                                    по батькові особи)
здійснила опис, оцінку і передачу на зберігання такого майна:
_____________________________________________________________________________________

N з/п

Найменування безхазяйного майна (із детальною характеристикою кожного предмета)

Кількість і одиниця виміру

Ціна одиниці

Загальна вартість

Примітка

1

2

3

4

5

6

Цей акт складено в ______________ примірниках.

Члени комісії:

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________________;
(підпис)

 

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________________;
(підпис)

 

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________________
(підпис)

За цим актом майно, перелічене за порядковими номерами _________________________, відповідно
до договору від "___" ____________ 20__ року N ____ прийняв на відповідальне зберігання
_____________________________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові та посада особи - представника суб'єкта господарювання, що прийняла безхазяйне
                                                                                             майно на зберігання)

________________________
(дата)

 

__________________
(підпис)

Додаткова інформація:
_____________________________________________________________________________________
                               (найменування суб'єкта господарювання, прізвище, ім'я та по батькові особи - керівника,
                 код за ЄДРПОУ, місцезнаходження цього суб'єкта господарювання, місце зберігання безхазяйного майна)

Опрос