Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт о проведении проверки состояния сохранения имущества плательщика налогов, находящегося в налоговом залоге

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.11.2013
Утратил силу

АКТ
про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

від "___" ____________ 20__ року

N ____

За результатами проведеної _____________________________________________________________
                                                      (найменування органу доходів і зборів)
перевірки стану збереження майна _______________________________________________________
                                                                           (найменування платника податків (прізвище, ім'я, по батькові), код за

______________________________________________________________________________________
ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків*)

встановлено таке: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(зміст з посиланням на пункти та статті законодавчих актів)

У разі встановлення порушення зазначається його зміст, а також наводиться перелік майна, яке було відчужено.

Акт складається у двох примірниках.

Податковий керуючий

________________
(підпис)

_______________________
(прізвище та ініціали)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

Опрос