Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Уведомление о проведении проверки состояния сохранения имущества плательщика налогов, находящегося в налоговом залоге

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.11.2013
Утратил силу

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

від "___" ___________ 20__ року

N _________

______________________________________________________________________________________
(найменування органу доходів і зборів та його місцезнаходження)

повідомляє про проведення "___" ____________ 20___ року перевірки стану збереження майна

_____________________________________________________________________________________,
(найменування платника податків (прізвище, ім'я, по батькові), код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків*)

яка проводиться на підставі пункту 91.3 статті 91 розділу II Податкового кодексу України.

На перевірку направляється _____________________________________________________________,
                                                         (прізвище та ініціали податкового керуючого)
який (яка) відповідно до наказу ___________________________________________________________
                                                                   (найменування органу доходів і зборів)

від "___" ____________ 20__ року N ___ призначений(а) податковим керуючим

_____________________________________________________________________________________.
(найменування платника податків (прізвище, ім'я, по батькові), код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової
картки платника податків*)

Керівник органу доходів і зборів

М. П.

________________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

Опрос