Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка об отсутствии задолженности по налогам, сборам, платежам, контролируемым органами доходов и сборов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.11.2013
Утратил силу

ДОВІДКА*
про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів

_____________________________________________
(найменування органу доходів і зборів, що надає довідку)

від "___" ____________ 20__ року N ____

Платник податків    

                                          (код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер
                                              облікової картки платника податків
**)

_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (найменування платника податків)
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (місцезнаходження / місце проживання)

станом на "___" ____________ 20__ року не має заборгованості зі сплати податків, зборів, платежів.

Довідка надається відповідно до
_____________________________________________________________________________________
                                                  (назва нормативно-правового акта, його номер та дата прийняття)
_____________________________________________________________________________________
для надання до
_____________________________________________________________________________________
                              (найменування підприємства (установи, організації), до якого (якої) буде подано довідку)

Дійсна протягом 10 календарних днів до "___" ____________ 20__ року.
 

Керівник органу доходів і зборів

_________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Посадова особа
органу доходів і зборів

_________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

____________
* Ця довідка не застосовується для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

** Або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті).

Опрос