Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Уведомление [об освобождении имущества из налогового залога]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.11.2013
Утратил силу

Штамп органу доходів і зборів

________________________________
(найменування юридичної особи або
________________________________
прізвище та ініціали фізичної особи)
________________________________
(місцезнаходження або місце проживання)
________________________________
(код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер
облікової картки платника податків, або серія
та номер паспорта*)

ПОВІДОМЛЕННЯ

______________________________________________________________________________________
                                                                                 
(найменування органу доходів і зборів)
повідомляє, що на підставі пункту 93.1 статті 93 розділу II Податкового кодексу України все майно
______________________________________________________________________________________
             (найменування платника податків (прізвище, ім'я, по батькові), код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер
             облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
               переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
                                       повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті))
звільняється з-під податкової застави.

Керівник (заступник керівника) органу доходів і зборів

__________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Перший примірник повідомлення отримано:

_________________________________
  (посада особи, яка отримала повідомлення)

__________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ року
(дата отримання повідомлення)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті.

Опрос