Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт описи имущества (относительно замены предмета налогового залога)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.11.2013
Утратил силу

АКТ
опису майна
(щодо заміни предмета податкової застави)

від ___ ____________ 20__ року

____________________________________________________________________________________
(найменування платника податків (прізвище, ім'я, по батькові), код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер
облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті))

Майно, яке передається у податкову заставу:

N з/п

Найменування майна
(з детальною характеристикою кожного предмета: вага, метраж, розмір, вид, колір, товарний знак, проба, виробнича марка, дата випуску, ступінь зносу тощо)

Кількість

Одиниця виміру

Вартість, грн

одиниці

усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

X

 

 

Майно, яке звільняється з податкової застави:

N з/п

Найменування майна
(з детальною характеристикою кожного предмета: вага, метраж, розмір, вид, колір, товарний знак, проба, виробнича марка, дата випуску, ступінь зносу тощо)

Кількість

Одиниця виміру

Вартість, грн

одиниці

усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

X

 

 

Податковий керуючий

____________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Представник платника податків

____________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

 

___ ____________ 20__ року

М. П.

Опрос